Yhdessä tehden vai yhteiskehittäen? 

Asiakaslähtöinen, käyttäjälähtöinen ja yhdessä tehden ovat teemoja, jotka tuntuvat vilahtelevan kehittämiseen liittyvissä kirjoituksissa ja artikkeleissa. Nämä teemat kuvastavat tätä aikaa, mutta niiden toteutuminen käytännössä vaatii aitoa tahtoa ja halua tehdä yhdessä.  Yhdessä tekemisen rinnalle on viimeisten vuosien aikana kirinyt yhteiskehittäminen. Sen suosiota menetelmänä on varmasti kirittänyt muotoilun eri menetelmät, joista tunnetuin lienee paljon käytetty palvelumuotoilu.

Lue lisää

KKV Kampuksen ensimmäisestä keväästä hyvää palautetta   

Avasimme maaliskuussa KKV Kampuksen, joka on digitaalinen Moodle-teknologiaan perustuva oppimisalusta, jonka tehtävillä ja harjoituksilla oppii toimimaan kuluttajansuojan mukaisesti, olipa sitten kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja.   Kampuksen myyjänvastuun kurssit on tarkoitettu kuluttajakaupan alalla toimiville tai alaa opiskeleville, jotka tarvitsevat osaamista myyjänvastuun toteuttamiseen. Ostajan askeleet taas johdattelevat kuluttajaa oppimaan oman ostopolun eri vaiheita.  KKV Kampus vastaa markkinoiden ajankohtaisiin

Lue lisää

Uudet selkokieliset videot avuksi vuokrasopimuksen ehtojen ymmärtämiseen

Kansainvälistyvässä maailmassa törmää yhä useammin siihen, että vuokralaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli ja vuokralaiselle maamme kulttuurikin voi olla uusi. Vuokrasopimusta tehtäessä on aina syytä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät vuokrasopimuksen sisällön. Tämä on entistä tärkeämpää varmistaa silloin, kun suomen kieli ja kulttuuri on toiselle vieras.