Nuorten kestävään talousosaamiseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa

Nuoret lähtevät opettelemaan talousosaamisen taitoja erilaisista lähtökohdista. Esimerkiksi kohorttitutkimus vuonna 1997 syntyneistä (Hiilamo, Keski-Säntti, Pirkola, Lallukka & Kääriälä 2023) osoittaa, että lapsuuden psykiatrisilla diagnooseilla ja käytöshäiriöillä on vahva korrelaatio nuorten maksuhäiriömerkintöihin. Näillä nuorilla maksuhäiriömerkinnät ovat moninkertaiset verrattuna muihin tutkimuksen nuoriin. Tähän liittyy vahvasti myös perheen sosioekonominen asema. Hyväosaisilla perheillä on mahdollisuus hankkia lapsilleen häiriöihin parempaa ja

Lue lisää

Hei kuluttaja – hyvää kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää! 

Kuluttajan oikeudet käsitteenä otettiin käyttöön jo liki 60 vuotta sitten. Elettiin 1960-lukua, hippikulttuuri alkoi kukoistaa maailmalla, Neil Armstrong astui Kuuhun ja naisten työssäkäynti yleistyi Suomessa. Sotien jälkeisessä Suomessa ostokuluttaminen alkoi hiljalleen vilkastua. Yhdysvalloista tulleet vaikutteet muodin, kodinkoneiden ja viihteen saralla rantautuivat television välityksellä myös Suomeen. 

Kouluttajan vinkit asiakaspalveluosaamiseen: palvelumuotoilu, vuorovaikutustaidot ja kuluttajansuoja

Kirjoittaja on Keudan vastuuopettaja Michael Schafranek, jolta pyysimme ajatuksia siitä, mitä osaamista tulevaisuuden asiakaspalveluosaajilta odotetaan – mitä osaamista asiakaspalveluun liittyen koulutuskentällä siis tulisi opettaa? Kirjoitus liittyy myös KKV:n tuottamiin asiakaspaluun liittyvään ohjeistuksiin verkkosivuilla sekä erityisesti pienyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tuotettuun kurssimateriaaliin KKV Kampuksella.