Ostajan askeleet 5 & 6

Ostajan askeleet ovat KKV:n Oppimisen palveluiden oppimateriaalipaketti, jossa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä kuluttajataitojen opetukseen. Ostajan askeleet kokonaisuus tarjoaa sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo soveltaa omaan opetukseen. Opettamalla askeleet käyt automaattisesti läpi ostopolun vaiheet opetussuunnitelmaa noudattaen. Syyskuussa siirryimme Ostajan askeleissa ostopolun vaiheeseen Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa. Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa -teema tutustuttaa oppilaita

Lue lisää

Kulma vinkkaa – Miten hyödyntää ostopolkua varhaiskasvatuksessa?

Ostopolkumalli on opetustapa, joka antaa lapselle kokonaisvaltaisen kuvan ostamisesta ja kaupanteosta. Ostopolulla ideana varhaiskasvatuksessa on, että arkisia kulutusilmiöitä tarkastellaan lapsen ikäkausi huomioiden leikin ja keskustelun kautta. Koti on monelle lapselle keskeinen kulutusympäristö, mutta myös päiväkoti ja siellä tapahtuvat leikit esimerkiksi kauppa- ja kotileikit tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön ujuttaa lapselle kuluttajuuden taitojen harjoittelua.

Myyjän askeleet 3 & 4

Myyjän askeleet on oppimateriaalipaketti, jossa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja tähtäävät myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Julkaisemme Myyjän askel -harjoituksia joka toinen keskiviikko. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun ja

Lue lisää