Pelit talousoppimisen tukena

Pelejä käytetään opetuksessa runsaasti niin eri oppiaineissa kuin eri koulutustasoilla. Talousopetus ei tee tästä poikkeusta. Talouspelejä on olemassa runsaasti niin koti- kuin ulkomaistakin tuotantoa. Yksi esimerkki tuoreesta talouspelistä on Nordean, TATin ja Pörssisäätiön lanseeraama Taloussankari-peli. Talouspelit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan, ja niistä on myös hyviä kokemuksia. Kalmin ja Rahkon tutkimuksen mukaan yläkouluissa, joissa käytettiin

Lue lisää

Myyjän askeleet 15 & 16

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Myyjän rooliin kuuluu asiakassuhteen ylläpitämistä. Tässä polun vaiheessa eli tuotteen tai palvelun käytön aikana tulee ilmi se, miten hyvin polkujen aiemmat vaiheet

Lue lisää

Ostajan askeleet 15 & 16

Ostajan askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä kuluttajataitojen opetukseen. Ostajan askeleet kokonaisuus tarjoaa sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo soveltaa omaan opetukseen. Voit poimia joka toinen maanantai harjoituksia, visoja ja videoita opetukseesi täältä Kulmasta tai somekanaviltamme. Tehtävät soveltuvat perusopetukseen.