Nuoret kannustavat toisiaan aktiivisiksi kuluttajiksi

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tuottanut yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa kaksi opetusvideota, jotka liittyvät kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä sopimuksiin. 

Kuluttajataitoja opetetaan kouluissa monen eri oppiaineen yhteydessä. Oman arjen ja talouden hallinnan kannalta nuorten on hyvä tietää perusasiat kaupankäyntiin ja sopimuksiin liittyvistä säännöistä. Mobiili- ja verkkokaupan yleistyminen edellyttää lisäksi uusien toimintatapojen opettelua.KKV pyrkii tekemään nuorille aineistoa, joka koskettaa heidän elämäänsä ja antaa valmiuksia heidän omaan arkeensa. Parhaiten se onnistuu kuulemalla nuoria itseään.

Videoilla halutaan kannustaa nuoria ottamaan selvää oikeuksistaan ja käyttämään niitä aktiivisesti.Videoilla nuoret itse kertovat omasta arjestaan otettujen esimerkkien avulla ostosten ja sopimusten tekemisestä. Videoissa muistutetaan, että kaupassa, verkossa tai ulkomailla tehtyihin ostoksiin liittyy erilaisia oikeuksia ja sääntöjä. Tehtyjä sopimuksia ei voi noin vaan perua. Siksi ennen sopimuksen tekemistä on tärkeä kiinnittää huomiota esimerkiksi sopimuksen lopulliseen hintaan ja kestoon.

Videolla esiintyvät nuoret vierailivat ensi-illan merkeissä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa 26.1.2015. Tilaisuudessa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen puhui ajankohtaisista nuoria koskettavista kuluttaja-asioista ja lisäksi Nuorten Akatemian edustaja Annakaisa Oksava haastatteli opettaja Mika Kilpeä sekä erästä oppilaista nuorten kuluttajakasvatuksesta ja sen tärkeydestä.

Kuluttajan oikeudet ja vastuu -video: https://www.youtube.com/watch?v=CIRDQ7hhMlI
Mitä sopimuksella sovitaan? -video: https://www.youtube.com/watch?v=Q6X_zKPjovU

Videoihin liittyy myös oppimateriaaliksi soveltuvia tehtäväaihioita KKV:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/asiakkaana-verkkokaupassa/