Apua, laskun maksaminen viivästyy!

Ei kommentteja

Talousongelmat ovat lisääntyneet. Yhä useampi etsii tietoa, miten menetellä, kun rahat eivät riitä. Taloustiedon tarjoaminen kuuluu niin kouluopetukseen kuin eri alojen asiakastyöhön ja neuvontaan. Tässä on lyhyesti kerrottuna, miten kannattaa edetä, jos et pysty maksamaan laskuasi

  • Kannattaa heti ottaa yhteyttä laskun lähettäjään ja neuvotella uudesta maksuaikataulusta, sillä viivästyskorko ja perintäkulut kasvattavat maksamatta jääneen laskun loppusummaa. Viivästyskorkoa kertyy laskulle koko ajan. Ensimmäinen ja toinen maksumuistutus tuovat lisää maksettavaa enintään 5 €/muistutus.
  • Jos lasku on maksumuistutusten jälkeen vielä maksamatta, velkoja on voinut siirtää perinnän perintätoimistolle, joka jatkaa perimistä lähettämällä maksuvaatimuksen. Ensimmäinen maksuvaatimus kasvattaa laskun loppusummaa 14–50 € velan määrästä riippuen. Toisesta maksuvaatimuksesta velkoja saa veloittaa enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen enimmäismäärästä. Perinnän kokonaiskulujen enimmäismäärä on yhden velan osalta 60–210 € velan määrästä riippuen.
  • Jos lasku on maksuvaatimusten jälkeenkin maksamatta, eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, velkoja saattaa viedä asian oikeuteen saadakseen tuomion, jonka perusteella velkaa voidaan periä viranomaistoimin. Oikeudenkäyntikulut lisäävät velan kustannuksia 110–240 €. Kun tuomioistuin antaa velkomustuomion, velallinen saa maksuhäiriömerkinnän ja velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa.

Käytä opetusta suunnitellessasi apuna KKV:n viikon vinkkejä ja ”Vältä maksuhäiriömerkintää!”-animaatiota: