Raha-asioiden riskitilanteet elämän eri vaiheissa

2 kommenttia

Kirjoittajat Hannes Tenhola, Salla Okkonen ja Heidi Tenkanen opiskelevat Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Takuu-Säätiön kanssa.
(Rahapaja blogikirjoitus 2/8)

Onko sinusta ollut helppoa löytää apua elämän taloudellisiin haasteisiin? Kansainvälistä kuluttajanoikeuspäivää vietettiin 12.03.2015. Kokoonnuimme tällöin Helsingin Yliopiston tiloihin Siltavuorenpenkereen Minerva-torille yhdessä kotitalousopiskelijoiden kanssa. Olimme valmistelleet yhdessä toisen vuoden kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa työpajan, jonka päämääränä oli opettaa lähinnä ensimmäisen vuoden kotitaloustieteen opiskelijoille taloudenhoitoon liittyviä asioita. Työpajamme aihe oli raha-asioiden riskitilanteet elämän eri vaiheissa. Yhteistyökumppaninamme toimi Takuu-Säätiö. Takuu-säätiö on sosiaalialan järjestö, jonka pyrkimyksenä on auttaa taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneita henkilöitä. Takuu-Säätiö auttaa heitä esimerkiksi myöntämällä takauksia järjestelyluottoihin ja se myös tarjoaa maksutonta ja matalan kynnyksen velka-ja talousneuvontaa. Takuu-säätiön puolelta Henri Hölttä oli myös työpajassa paikalla.

Olimme suunnitelleet työpajan opetusmenetelmäksi tietovisa-tyyppisen ratkaisun, jossa käytimme hyödyksi Minerva-torilta löytyviä korkean teknologian välineitä. Työpajan aluksi kerroimme yleisölle esimerkkitilanteen taloudelliseen ahdinkoon joutuneesta kuvitteellisesta henkilöstä. Tämän jälkeen esitimme yleisölle kuusi kysymystä, joista kutakin kysymystä kävimme läpi yhdessä vastauksien jälkeen. Esitimme lähinnä työttömyyteen ja velkatilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Tietovisan toteutimme käyttämällä hyödyksi Socrative-nimistä ohjelmaa. Yleisö vastasi iPadeilla kysymyksiin ja saimme heidän vastauksensa heti näkyviin Smart tv:lle. Tämä auttoi vastausten läpikäymistä. Toimintapa antoi myös välittömän palautteen yleisölle menikö heidän vastauksensa oikein vai väärin ja teki työpajasta visuaalisesti näyttävän.

Työpaja oli mielestämme onnistunut tapahtuma. Opetusmuotona se oli hyvää vaihtelua luentoihin. Oli mukava nähdä, että yleisöllä riitti mielenkiintoa työpajaa kohtaan ja keskustelua syntyi paljon. Esittämiimme kysymyksiin osattiin vastata yleisesti ottaen hyvin, mutta uuttakin hyödyllistä tietoa onnistuimme jakamaan yleisölle paljon. Esimerkiksi Takuu-Säätiön velka-ja talousneuvonta herätti kiinnostusta. Tiedämme nyt mihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos kohtaamme taloudellisesti tiukan paikan. Aikataulutuksemme oli onnistunut hyvin ja lopussa jäi aikaa aiheeseen liittyvien kysymysten esittämiseen ja keskusteluun.
Rahapaja_ elämän taloudelliset riskitilanteet


Julkaisimme maaliskuussa 2015 Rahapajaa toteuttaneiden opiskelijoiden kirjoituksia. He suorittivat kuluttajaekonomian opintojaksoa ”Kotitalouden voimavarat” ja edustavat eri oppineita eri puolilta Helsingin yliopistoa. Kirjoituksissa opiskelijat kertovat työpajoista, jotka he järjestivät yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaikki Rahapaja-blogisarjassa julkaistut artikkelit:

2 comments on “Raha-asioiden riskitilanteet elämän eri vaiheissa”

  1. Oli mielenkiintoista vastata työpajan pedagogisesta suunnitelmasta ja toteuttamisesta yhdessä. Takuu-säätiö ja kuluttajaekonomiaopiskelijat toimittavat meille hyvää materiaalia liittyen elämän riskitilanteisiin.

    Kotitalousopettajaopiskelijat/ media- ja teknologiataidot kuluttajakasvatuksessa -kurssi

    Tykkää

  2. Kotitalousopettajaopiskelijat vastasivat työpisteen pedagogisesta suunnitelmasta ja teknisestä toteutuksesta, ja osallistuivat työpisteen toimintaan yhdessä kuluttajaekonomian opiskelijoiden kanssa.

    Rahapaja oli mukava kokemus ja yhteistyö kuluttajaekonomian opiskelijoiden kanssa sujui hienosti.

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.