Sopimusviidakko kaupanteossa

Ei kommentteja

Kirjoittajat Roosa Luukkanen ja Jukka Stranius opiskelevat Helsingin yliopistossa. He tekivät yhteistyötä Kilpailu- ja Kuluttajaviraston kanssa.
( Rahapaja blogikirjoitus 1/8)

Erilaisten sopimusten teko on keskeinen osa elämäämme, vaikka emme sitä aina huomaakaan. Kotivakuutusta ottaessaan kuluttaja tiedostaa solmivansa sitovan sopimuksen, mutta onko esimerkiksi arkipäiväinen ruokaostos sopimus? Joskus sopimusehtojen tulkinta voi olla hankalaa ja aikaa vievää, ja arkisten asioiden hoitaminen voi tuntua kuluttajasta ainaiselta sopimusviidakossa tarpomiselta. Rahapajassa järjestetty KKV:n piste ”Sopimusviidakko kaupanteossa” käsitteli erilaisten sopimusten kirjoa joihin kuluttaja törmää päivittäisessä elämässään. KKV:n tarjoamista materiaaleista koostettu työpiste oli toteutettu yhteistyössä kuluttajaekonomian opiskelijoiden sekä kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa.

Työpiste alkoi tekijöiden ja yhteistyökumppanina toimineen KKV:n esittelyllä, jonka jälkeen aiheeseen syvennyttiin katsomalla KKV:n tarjoama video ”Mitä sopimuksessa sovitaan” . Videon päätteeksi kuulijoille täsmennettiin työpisteen tavoitteet ja työpisteen eri osioiden sisältö. Ensimmäisessä osiossa vieraat pääsivät tutustumaan Aurasman käyttöön. Ipadien ja työpisteen vetäjien avulla päästiin katsomaan toinen KKV:n tarjoama video ”Kuluttajan oikeudet ja vastuut”  Video toimi hienosti alustuksena seuraavaan osioon, jossa vieraat pääsivät tutustumaan aitoihin sopimuksiin ja niissä ilmeneviin kriittisiin kohtiin. Pisteellä vieraat aktivoitiin pohtimaan omia kokemuksiaan sopimusten solmimisesta sekä sopimusten mahdollisia ongelmia. Esimerkkisopimukset käsittelivät muun muassa pikkupränttiä, kytkykauppoja ja sopimusten purkamista. Sopimusten yhteyteen oli laitettu QR-koodilinkki, joka vei kyseistä sopimusta käsittelevälle nettisivustolle. Tämän jälkeen vieraat ohjattiin takaisin aloituspaikalle, jossa heille esiteltiin KKV:n nettisivuja sekä kerrottiin mistä voi hakea apua ongelmatilanteissa.

Jokainen meistä on elämänsä aikana tehnyt sopimuksia, usein ehtoja lukematta. Ehtoihin palataan vasta ongelmien edessä. Työpisteen tavoitteena olikin antaa osallistujille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä erilaisten sopimusten sisällöistä. Toiveena oli että osallistujat heräisivät pohtimaan mihin kaikkeen yksinkertaisella klikkauksella saattaa sitoutua. Osallistuvat toivatkin rohkeasti esiin myös omia kokemuksiaan, jotka herättivät mielenkiintoisia keskusteluja. Pajan tarkoitus oli myös voimauttaa kuluttajia ja antaa heille välineitä tiedon etsimiseen ja avun hakemiseen. Tähän tarkoitukseen KKV:n sivut toimivat mainiosti.

KKV rahapaja 2 KKV_Rahapaja1


Julkaisimme maaliskuussa 2015 Rahapajaa toteuttaneiden opiskelijoiden kirjoituksia. He suorittivat kuluttajaekonomian opintojaksoa ”Kotitalouden voimavarat” ja edustavat eri oppineita eri puolilta Helsingin yliopistoa. Kirjoituksissa opiskelijat kertovat työpajoista, jotka he järjestivät yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaikki Rahapaja-blogisarjassa julkaistut artikkelit: