Taloudenhallinnan neuvottelukunta edistää taloudellista osaamista

Ei kommentteja

Kirjoittajat Hanna Saksa & Nora Tanner opiskelevat Helsingin yliopistossa.He toteuttivat työpajan yhteystyössä TEM:n taloudenhallinnan neuvottelukunnan kanssa. (Rahapaja blogikirjoitus 7/8)

Taloudenhallinnan neuvottelukunta edistää taloudellista osaamista laatimallaan strategialla. Neuvottelukunnan tavoitteisiin kuuluu muun muassa alueen eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. Työpisteemme aiheet sisälsivät osittain samoja teemoja kuin mitä muilla työpisteillä käsiteltiin tarkemmin. Työpiste toteutettiin hyödyntämällä vuorovaikutteista tietovisasovellusta (Kahoot), jossa käsiteltiin nuorille aikuisille ajankohtaisia teemoja.

Jokaisen kysymyksen jälkeen keskustelimme hetken aiheesta ja kerroimme oikeaan vastaukseen lisätietoa. Erityisesti maksumuistutuksen enimmäismäärä – joka on 5 euroa – herätti paljon ihmetystä opiskelijoissa. Myös tieto siitä, että maksumuistutuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivän päästä eräpäivästä yllätti opiskelijat, koska osa koki muistutuksia tulevan tiheämmin.

Tietovisan jälkeen annoimme vielä opiskelijoille kaksi erilaista vuokrasopimusta vertailtavaksi, joista toinen sisälsi kohtuuttomia ehtoja. Monet tunnistivatkin nopeasti esimerkiksi kohtuuttoman suuren vuokravakuuden sekä määräaikaisen sopimuksen alkamis- ja päättymispäivän puuttumisen. Aiheesta innostuttiin keskustelemaan omien kokemusten perusteella enemmän. Vuokrasopimusten tarkastelu on nuorille oleellista, sillä enemmistö asuu vuokra-asunnoissa. Jos vuokrasopimusehdot mietityttävät voi ottaa yhteyttä Kuluttajaliiton asumisasioiden neuvontapuhelimeen (010 8022 40).

TEM_kuva


Julkaisimme maaliskuussa 2015 Rahapajaa toteuttaneiden opiskelijoiden kirjoituksia. He suorittivat kuluttajaekonomian opintojaksoa ”Kotitalouden voimavarat” ja edustavat eri oppineita eri puolilta Helsingin yliopistoa. Kirjoituksissa opiskelijat kertovat työpajoista, jotka he järjestivät yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaikki Rahapaja-blogisarjassa julkaistut artikkelit: