KKV:n uudet opettajien materiaalisivut on avattu!

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston opettajien materiaalisivut tarjoavat nyt uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaista tietoa laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden kuluttajakasvatuksen sisältöalueilta. Uudistetuilta KKV:n opettajasivuilta löytyy materiaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön kuluttaja- ja taloustaitojen opettamisen osalta sekä oppimistehtäviä ja videoita eri aihealueista.

Verkkosivut rakentuvat kuuden kuluttajakasvatuksen aihealueen ympärille, jotka pohjautuvat kuluttajakasvatuksen strategiaan.

Nämä aihealueet sisältyvät eri oppiaineiden lisäksi laaja-alaisen osaamisen seuraaviin osaamiskokonaisuuksiin:

  • Itsensä huolehtiminen ja arjentaidot,
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä
  • Monilukutaito

Kilpailu- ja kuluttajaviraston opettajalle -sivut löydät osoitteesta: http://www.kkv.fi/opettajalle/