Rahapaja – tiedosta taidoksi

Ei kommentteja

Kirjoittaja Anu Raijas on KKV:n tutkimuspäällikkö, joka kuluttajaekonomian dosenttina opettaa säännöllisesti Helsingin yliopistossa

Kansainvälisen kuluttajanoikeuksien päivän työpajat järjestettiin Helsingin yliopistossa, Siltavuorenpenkereellä 12.3.2015.

Helsingin yliopiston kotitaloustieteen, kuluttajaekonomian ja varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä talouskasvatuksen toimijat ovat vuodesta 2012 yhteistyössä järjestäneet kansainvälisen kuluttajanoikeuksien päivän tapahtuman. Opiskelijat ovat päässeet käytännössä harjoittamaan monentasoista yhteistyötä: kahden opintojakson välillä, eri alojen opiskelijoiden kesken sekä kuluttajakasvatuksen toimijoiden kanssa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää toteuttaen. Toiminnallisen työpajan tavoitteiksi on määritelty yhteistyöhön harjaantuminen, talouskasvatuksen sisältöteemoihin perehtyminen sekä pedagogisten ratkaisujen luominen kuluttajakasvatukseen moderneja opetusteknologisia ratkaisuja hyödyntäen.

Työpaja muodostui useasta eri pisteestä, jossa opiskelijat tekivät tunnetuksi kuluttajakasvatuksen toimijaa keskittyen johonkin talouskasvatuksen osa-alueeseen. Työpajaa valmisteltiin ryhmissä ja aiemmin toisilleen tuntemattomat opiskelijat joutuivat yhdessä keksimään toimintatapansa ja ottamaan yhteyttä yhteen kuluttajakasvatuksen toimijaan. Opiskelijat yhdessä kuluttajakasvatuksen toimijan kanssa täsmensivät työpisteessä esiteltävää teema ja sisältöä sekä tavoitetta sille. Myös kuluttajakasvatuksen toimijan toiveet ja odotukset oli tarpeen ottaa huomioon. Sisällöllisen perehtymisen lisäksi opiskelijat joutuivat paneutumaan myös esitettävän teeman pedagogiikkaan.

Tämänkaltaisen yhteistyön harjoitteleminen on monella tapaa hyödyllistä ja myös opiskelijat suhtautuvat siihen myönteisesti. Opiskelijat joutuivat jalostamaan luennolla läpikäytyjä asioita ja pohtimaan niiden esittämistä muille.


Julkaisimme maaliskuussa 2015  Rahapajaa toteuttaneiden opiskelijoiden kirjoituksia. He suorittivat kuluttajaekonomian opintojaksoa ”Kotitalouden voimavarat” ja edustavat eri oppineita eri puolilta Helsingin yliopistoa. Kirjoituksissa opiskelijat kertovat työpajoista, jotka he järjestivät yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaikki Rahapaja-blogisarjassa julkaistut artikkelit: