Kuluttajakasvatus kotitalousopetuksessa esiin!

Ei kommentteja

Uudistuva perusopetuksen opetussuunnitelma haastaa opettajia nostamaan kuluttajakasvatuksen aihepiirejä näkyvästi esiin. Nyt käynnissä oleva paikallinen opetussuunnitelmatyö antaa tähän myös oivan mahdollisuuden.

On kevätsiivouksen aika.

Tässä siivousurakassa työvälineinä ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston opettajan materiaalisivut. Työhön vauhtia saa Kotitalouden oppimistulosten kansallisen arvioinnin tuloksista. Vinkkejä voi myös katsoa vuosittain järjestetystä Kuluttajanoikeuksien päivän tapahtumasta. Tämän vuoden ohjelma sekä työpisteiden pedagogiset suunnitelmat löytyvät linkistä.

Siivousurakan tuloksena oman kotitalousopetuksen vuosisuunnitelma on raikas ja tuore. Se houkuttaa opettajaa opettamaan ja koukuttaa oppijaa oppimaan.

Kotitaloustieteen opiskelijat ideoivat kuluttajakasvatuksen vuosisuunnitelman, jossa on kullekin kuukaudelle oma teema. Millaiselle Sinun kuluttajakasvatuksen vuosisuunnitelma näyttää?

Iloa kevätsiivoukseen!


Kirjoittaja

Hille Janhonen-Abruquah, FT on kotitaloustieteen yliopistonlehtori ja vastaa kuluttajakasvatuksen opetuksesta kotitalousopettajien koulutuksessa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.