Yhteiskuntaoppi alakoulussa kasvattaa taitavia kuluttajia

Ei kommentteja

Innovaatiot leviävät nykyään hyvin nopeasti.  Nuoret ovat kokeilunhaluisia ja aktiivisia tutustumaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Heiltä ei voi edellyttää samanlaista kykyä arvioida ostostensa alkuperää tai arvoja tuotteiden taustalla, ja siksi heitä on ohjattava valinnoissa.  Digitaa­linen maailma muuttuu jatkuvasti ja se toimii eri säännöillä kuin perinteinen. Nuoren pitää oppia periaatteita yhteiskunnassa toimimiseen niin koulussa kuin kotona. Esimerkiksi mainonnan lukutaitoon on syytä valmentaa jo varhain, sillä tavaroiden ja palveluiden markkinointia kohdataan kaikkialla.

 

Kaikessa 10–12-vuotiaiden kasvatuksessa on hyvä ottaa huomioon seuraavat kuluttajakasvatuksen tavoitteet :

  • harjaannuttaa oppijaa kuluttamiseen liittyvään tiedonhankintaan sekä tekemään vertailuja ennen ostopäätöstä
  • harjaannuttaa oppijaa omaan rahankäyttöön
  • antaa oppijalle mahdollisuus leikin keinoin ja aikuisen kanssa harjoitella verkossa ostamista, rahan käyttöä ja asiointia
  • ohjata oppijaa ymmärtämään joitain kuluttajan perusoikeuksia ja vastuita sekä valittamaan tarvittaessa virheistä
  • auttaa oppijaa tiedostamaan verkossa tehtävien kuluttajasopimusten riskejä
  • auttaa oppijaa tiedostamaan alaikäisen rajoitetut mahdollisuudet toimia sopijaosapuolena

Kuluttajuuden haasteisiin vastataan alakoulussa erityisesti yhteiskuntaopin oppiaineessa. Kuluttaja-asiat ovat näkyvästi esillä 4-6 vuosiluokan yhteiskuntaopin seuraavissa sisältöalueissa:

  1. Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tämän sisältöalueen opetuksessa tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Lisäksi perehdytään työntekoon, eri ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
  2. Taloudellinen toiminta: Tämän sisältöalueen opetuksessa tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Siinä perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

Tukimateriaalia ja oppimistehtäviä opetuksen ideointiin löydät KKV:n opettajalle-sivuilta!