Mainonnasta opettaen ja yrittäjyyteen kannustaen

Ei kommentteja

Kaupallisuus ja mainonta ympäröivät lapsia. Yhteiskunta suojelee lapsia kuluttajansuojan kautta. Elämisen taitoja ja turvallisten tottumusten syntymistä täydennetään ohjauksella kodeissa. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lapset tarvitsevat tavoitteellista ohjausta oppiakseen tulkitsemaan omaa lähiympäristöään ja mediaa. Lisäksi oppimisympäristöjen tulee suunnitelmallisesti tukea monilukutaidon kehittymistä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. Perusteet kannustavat kuitenkin yrittäjyyteen ja yhteistyöhön yritysten kanssa. Se on erinomainen tapa oppia työelämästä, arjesta, kaupankäynnistä, mainonnasta ja yrittäjyydestä. Miten yhteistyö suunnitellaan siten, ettei se muutu kuluttajansuojalaissa kielletyksi lapsiin kohdistuvaksi mainonnaksi?

Kun oppiminen viedään uusiin ympäristöihin ja mukaan otetaan ulkopuolisia tahoja, on opettajan rooli toimia yhteistyön pedagogisena johtajana. Hänen tehtävänä on osaltaan varmistaa, ettei mainosviestejä sekoiteta opetukseen tai niitä jaeta lapsille mainostustarkoituksessa. Vanhemmilla on oikeus päättää, minkälaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa koulussa joutuu. Koulujen ja päiväkotien on hankittava vanhemman suostumus, jos ne haluavat jakaa mainoksia, tuotenäytteitä tai mainosrahoin tuotettuja ilmaisjulkaisuja.

Opetuksessa voidaan hyödyntää mainoksia monilukutaidon opetukseen (katso esim. oppimistehtävä ”Median ja mainonnanlukutaito”). Tärkeintä on, että opetus perustuu opetussuunnitelmaan ja aineiston sopivuus pohditaan opetuksen tavoitteiden kautta. Kaupallista materiaalia käytettäessä opetustarkoituksessa, opettajan tulee selvittää oppilaille:

  1. Mitä aineisto on?
  2. Kuka aineiston on tuottanut?
  3. Miten markkinointiviestintä näkyy aineistossa?
  4. Mitkä ovat aineiston markkinointiviestien tavoitteet?

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat yhdessä laatineet työvälineeksi opetuksen ja yritysyhteistyön suunnitteluun muistion nimeltä ”Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi”.