Vastuullinen kuluttaminen kulminoituu ostohetkessä

Kun ihmisiltä kysytään, mitä ja millaisia kulutusvalintoja he haluavat tehdä, suurin osa vastaa, että vastuullisia ja eettisiä – siis kestäviä valintoja. Myös uudet 2016 opetussuunnitelman perusteet korostavat vastuullista kuluttamista.

Tosielämässä emme välttämättä toimi sen  perusteella, mitä tiedämme. Valitsemme mieliteon mukaan, tuhlaamme ja pahimmillaan ajaudumme maksuvaikeuksiin. Miksi toimimme epärationaalisesti? Käyttäytymisen taloustieteen mukaan meillä ei tosielämän tilanteissa ole kykyä ja aikaa tietokonemaisiin päätöksiin. Tilanteesta riippuen me kaikki käytämme yksinkertaistettuja päätöksentekomalleja, erilaisia nyrkkisääntöjä. Lue lisää

Matokompostista vaatetyöpajaan

Lapsen toiveet ja halut ohjaavat huoltajien kulutuskäyttäytymistä. Parhaimmillaan lapset kannustavat vanhempia vaikkapa kierrättämään jätteitä päiväkodissa annetun esimerkin mukaisesti.

Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen opiskelijat järjestivät kuluttajakasvatuksen työpajan Päiväkoti Runon lapsille. Työpajan teemana oli kierrätys. Lasten kanssa perustettiin matokomposti sekä loihdittiin lasten vanhoista vaatteista uuden näköisiä hyödyntämällä tuunaamisessa erilaisia materiaaleja. Lue lisää

Omien oikeuksien ja vastuiden tunteminen auttaa selviytymään

Lukiolainen suoritti ajokokeen hyväksytysti ja sai paperisen ajoluvan. Hän ihmetteli kuukauden kuluttua, miksi lopullinen ajokortti ei tulekaan postissa, kuten käytäntö on?

Lukiolaiselle alkoi koulun ulkopuolinen oppitunti asioinnista. Ensimmäisenä oli soitto Trafiin ja tiedustelu, missä kortti viipyy. Sieltä hänelle vastattiin, ettei hänellä tietojärjestelmän mukaan ole ajokorttia.  Ihmetys, olenko ajanut ilman korttia kuukauden. Entä jos poliisi olisi pysäyttänyt? Minne tietoni ovat kadonneet? Lue lisää

Tietosuoja on oikeus, ei riski

Henkilötietojen suojaamisen tärkeimpänä viestinä on tapana käyttää erilaisia uhkakuvia: ”mitä jos someen laittamiasi valokuvia tai tietojasi väärinkäytetään?” Vaikka joissakin tapauksissa joku taho voisikin käyttää joitakin tietojasi hyväkseen, yleensä tämä uhkaskenario on erittäin epärealistinen.

Lähestymistavan herättämät pelot ovat enimmäkseen turhia. Pahimmassa tapauksessa epäluulot uusia verkkopalveluita kohtaan estävät pelokkaita edes kokeilemasta uusia palveluita. Niistä kun ensin julkaistaan mieluummin hypoteettiset riskit kuin palvelun käytön tarjoamat uudet ja innovatiiviset mahdollisuudet. Lue lisää

Merkitysnäköaloja avaavat kulutusvalinnat lisääntyvät

Vielä sata vuotta sitten lähes kaikki rahat kuluivat perustarpeiden tyydyttämiseen. Nyt jokainen suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan kymmenykseen. Halvan hinnan merkitys ainoana kulutusvalintaa määrittävänä tekijänä on vähentynyt.

Myös lisääntyvä tietoisuus planeettamme rajallisuudesta ja eriarvoisuuden lisääntymisestä muuttaa kulutuskäyttäytymistä. Yhä useamman suomalaisen mielestä kestävyys on tärkeämpää kuin lyhyen aikavälin voiton saaminen. Peräänkuulutamme kulutusmuotoja, jotka ovat ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisia. Sellaisia, joiden ansiosta tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä. Lue lisää