Matokompostista vaatetyöpajaan

Ei kommentteja

Lapsen toiveet ja halut ohjaavat huoltajien kulutuskäyttäytymistä. Parhaimmillaan lapset kannustavat vanhempia vaikkapa kierrättämään jätteitä päiväkodissa annetun esimerkin mukaisesti.

Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen opiskelijat järjestivät kuluttajakasvatuksen työpajan Päiväkoti Runon lapsille. Työpajan teemana oli kierrätys. Lasten kanssa perustettiin matokomposti sekä loihdittiin lasten vanhoista vaatteista uuden näköisiä hyödyntämällä tuunaamisessa erilaisia materiaaleja.

Matokompostin avulla havainnollistettiin aineen kiertoa päiväkoti-ikäiselle sopivalla tavalla. Roskien ja muun materiaalin hyödyntäminen sekä näiden uusien käyttömahdollisuuksien pohtiminen, antavat lapsille valmiuksia toimia kestävämmän yhteiskunnan puolesta. Lapset saivat työpajassa käsityksen, miten materiaali saadaan kiertoon, jolloin se ei päädy jätteenpolttolaitokseen vaan säästämään luonnonvaroja. Lasten kanssa käytiin läpi myös tavaroiden elinkaaria ja sitä, miten tavaroiden käyttöikää voidaan pidentää. Vanhoja vaatteita uudelleen muokkaamalla lapset kokivat vanhan materiaalin mahdollisuudet uusien ideoiden tuottajana.

Lapset ovat kuluttajia, joko välillisesti huoltajiensa kautta tai suoraan silloin, kun he käyttävät itse omaa rahaansa. Monet lapset saavat viikkorahaa, jota voi sijoittaa ostoksiin omien toiveiden mukaisesti. Kuluttajina heillä ei ole vielä samoja valmiuksia kuin aikuisilla, siksi lapset tarvitsevat kuluttajakasvatusta niin päiväkodissa kuin kotona, tukemaan ja ohjaamaan omaa kulutuskäyttäytymistään.

Lapsien kohtaama mainonta on lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Miten kasvatamme kansalaisia, jotka ymmärtävät oman vastuunsa kuluttajina? Miten lapset oppivat tulkitsemaan kriittisesti median lähettämiä viestejä? Kotona ja päiväkodissa luodaan pohja näille taidoille varhaislapsuudessa. Kasvattajien vastuulla on pohtia, miten laadukasta kuluttajakasvatusta voidaan käytännössä toteuttaa.

Kirjoittaja on Emma Kurenlahti, varhaiskasvatuksen opiskelija, Suomen ympäristökasvatuksen seuran hallituksen jäsen.