Koulun talouskasvatus voi olla monialaista ja innostavaa

Ei kommentteja

 

Itsenäistyessään nuoret kohtaavat yhteiskunnan kulutuspaineet, sopimusviidakon ja luottotuotteiden laajan tarjonnan. Samaan aikaan heidän pitäisi olla sujuvia ja vastuullisia rahankäyttäjiä. Tarjoaako koulu tähän riittävät valmiudet?

Tutkimusten mukaan nuorilla on muita ikäryhmiä huonommat taloustaidot ja ylivelkaantuminen on kasvava ongelma. Suomessa itsenäistytään verrattain aikaisin, jolloin tiedot ja taidot itsenäisen elämän vaativuudesta voivat olla rajalliset. Nuoret saavat tietoa oman talouden hallintaan ensisijaisesti vanhemmiltaan ja koulusta. Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaat kokevat, ettei koulussa opita arjen asioita, kuten asunnon hakua tai raha-asioiden hoitamista. Koulun ja perheen lisäksi valtion, luottomarkkinoiden, yritysten ja kolmannen sektorin on tiivistettävä yhteistyötä nuorten talousosaamisen edistämiseksi. Tämän tueksi Mun talous -verkosto esitti kansallisen talouslukutaidon strategian sisällyttämistä hallitusohjelmaan 2015–2019.

Noin joka kymmenes alle 30-vuotias on menettänyt luottotietonsa. Tutkimusten mukaan velkaongelmilla on suora yhteys terveyteen ja ihmissuhteisiin. Hyvät taloudenhallintataidot edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti. Jos omien raha-asioiden vastuullisesta hoitamisesta puhuttaisiin ja sitä opetettaisiin kouluissa enemmän, nuoret saisivat tasavertaisemmat lähtökohdat itsenäiseen elämään.

Koulussa omien raha-asioiden hoitoa voi oppia oppiaineiden sisältöjen ja laajempien monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. Perinteisesti talouden peruskäsitteitä on opittu lukion yhteiskuntaopin taloustiedon kurssilla. Näitä asioita voidaan käsitellä niin peruskouluissa, ammatillisessa koulutuksessa kuin muissakin oppilaitoksissa.

Opetuksen tuominen lähemmäksi nuoren kokemusmaailmaa lisää sen mielekkyyttä. Esimerkiksi matematiikan tunnilla voidaan selvittää asumisen kustannuksia tai nuoret voivat seurata budjettilaskurilla tulojaan ja menojaan. Fysiikassa voidaan laskea vaikka skoottereiden käyttökustannuksia. Filosofian tai katsomusaineiden tunneilla voidaan pohtia kulutusetiikan kysymyksiä ja äidinkielessä järjestää väittely järkevästä kulutuskäyttäytymisestä.

Parhaimmillaan henkilökohtaisen taloudenhallinnan edistäminen on koulun yhteinen tavoite ja näkyy opetussuunnitelmaa poikkileikkaavana teemana. Tieto-, taito- ja taideaineiden yhteistyöllä kouluissa voidaan toteuttaa esimerkiksi oppilaiden tekemiä videotietoiskuja tai tuottaa kulutuskriittisiä kannanottoja draaman keinoin. Koulussa toteutettava kierrätyspäivä, Asumisen ABC -koulutus tai osallistuminen Mun talous -verkoston Puhu rahasta -kampanjaan ovat esimerkkejä laajemmista teemakokonaisuuksista. Puhu rahasta -kampanjan tavoitteena on edistää nuorten oman talouden hallintaa sekä lisätä keskustelua vastuullisesta rahankäytöstä. Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla materiaaleja opettajille ja nuorten parissa työskenteleville.

Suomalainen koulujärjestelmä on menestyjä monella kansainväliselläkin mittarilla. Mutta eikö tärkein mittari ole se, kuinka nuori onnistuu soveltamaan oppimaansa käytännössä ja pärjää elämässään?

Saara Autio, Essi Lindberg ja Lasse Toimi / Mun talous -hanke

* Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia monialaisesti. Tavoitteenamme on edistää nuorten talousosaamista sekä ennaltaehkäistä talousongelmia. Verkostomme kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

Verkoston taustalla on Suomen Setlementtiliiton, Nuorisoasuntoliiton, Takuu-Säätiön ja Nuorisosäätiön yhteishanke (RAY).

Lähteet:

Danske Bankin yhteispohjoismainen tutkimus 2013. http://www.danskebank.fi/fi-fi/tietoa-danske-bankista/media/Tiedotteet/Pages/20130527Teini-ikaisilla-vahva-lainailukulttuuri-.aspx

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 luonnos.

Liito 2/15. Asumisessa ei ABC riitä. Terveystiedon teemat. 28–29.

Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC:n budjettilaskuri.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 90. Helsinki.

Rantala, Kati & Tarkkala, Heta 2009: Kotitalouksien velkaongelmien nykytila ja kehitys.

Suomen Asiakastieto 10.11.2014.

*Talouslukutaidon käsite sisältää taloustietämyksen, talousasenteet ja taloudellisen käyttäytymisen.