Entäs jos luottokorttisi numero on tallentuneena koululaisen älylaitteella

Ei kommentteja

Koululaisten ja jopa esikoululaisten mediaympäristö on laaja. Sen muodostumiseen liittyy monia kasvatuksellisia seikkoja, joista turvallinen maksaminen ja kaupallisuus ovat keskeisiä.

Alle kouluikäisen mediaympäristöön on helppo vaikuttaa estojen ja rajoitusten avulla. Niiden asettaminen edellyttää kuitenkin vanhempien valppautta ja toimeliaisuutta. Lapsen kasvaessa korostuu vanhempien vastuu tuntea lapsen ja hänen kaveripiirinsä mediatottumukset. Vanhempien on hyvä yhdessä myyjien kanssa säätää laitteet sellaisiksi, että ne ovat sopivia koululaisten käyttöön.

Leikkivälineen lisäksi mobiililaite voi toimia lompakkona ja työkaluna esimerkiksi läksyjen teossa. Jos lapsen kanssa ei vielä ole laadittu älylaitteita koskevia sääntöjä, nyt on oikea aika pohtia niitä yhdessä. Lapsen on helpompi ymmärtää ja sitoutua sovittuihin käyttötapoihin, joiden luomisessa on itse ollut mukana.

Seuraavassa luetellaan asioita, joita vanhempien kannattaa miettiä, kun lasta ohjataan käyttämään digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti ja hyvillä mielin.

 1. Tee lapselle sopiva liittymäsopimus. Tarkista estot tekstarilla maksamiseen, maksullisiin puhelinnumeroihin ja mobiilimaksamiseen. (Jälkimmäisellä tarkoitetaan netti- tai mobiilikaupoissa tehtävää maksua, joka laskutetaan puhelinlaskussa.) Arvioi palvelut, joita et halua sulkea pois, esimerkiksi bussilipun osto tai jokin palvelunumero. Voit edellyttää, että myyjä kertoo estoista ja rajoituksista.
 2. Keskustele lapsen kanssa järkevästä digitaalisen median hankinnasta ja käytöstä sekä ohjaa häntä käyttämään älylaitteita yhteisesti sovitun mukaisesti.
 3. Tarkista, että oman luottokorttisi numero ei tallennu lapsen käyttämälle laitteelle eikä laitteella olevaan sovellukseen.
 4. Opettele itse laitekohtaisten asetusten käyttö. Selvitä lapselle mitä sovelluksia hän käyttää ja miten sovellukset ladataan. Laadi säännöt, kuka hankkii sovellukset ja miten.
 5. Tunne pelit, joita lapsi pelaa. Muista kertoa lapselle, että myös ilmaisissa peleissä on maksullisia lisäominaisuuksia, joita ei saa ladata ilman aikuisen lupaa.
 6. Aseta laitteelle suojakoodit ja pidä ne myös omassa muistissasi. Älä anna lapsen muuttaa koodeja oma-aloitteisesti.
 7. Lapsi ottaa sinusta mallia. Vältä itse juuttumasta näytölle ja sosiaaliseen mediaan. Ole läsnä lapsen digitaalisessa elämässä.
 8. Käytä hyödyksi median valintaa helpottavia symboleita ja merkkejä, noudata ikärajoja.
 9. Keskustele lapsen kanssa puhelimen omistamisesta, sen kustannuksista sekä vastuusta maksaa soitetut puhelut ja käytetyt palvelut. Kerro, että puhelin on lompakkoon ja rahaan verrattavissa oleva asia. Ohjaa lasta säästäväisyyteen ja kohtuullisuuteen.
 10. Sovi kaverikäytännöistä, milloin omaa puhelinta voi lainata toisille ja mitä riskejä puhelimen lainaamiseen liittyy.
 11. Anna toimintaohjeet tilannetta varten, jossa puhelin katoaa.
 12. Opetelkaa yhdessä lapsen kanssa, miten datayhteys kytketään pois ulkomailla.
 13. Pohdi lapsen kanssa, miksi laitteissa näkyy mainontaa ja mitä ajatuksia ne herättävät.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Edu.fi:n oppimateriaaleja tekijänoikeuksista.

Edu.fi:n oppimateriaaleja tietoturvasta ja internetin turvallisesta käytöstä.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) ”Lapset ja media” kasvattajan opas, 2014.

Koulukinon tuottama media-avain, joka auttaa lapsille ja nuorille soveltuvan mediasisällön valitsemisessa.

Mediakasvattajan kenttäopas peruskouluikäisten vanhemmille.

Mediataitokoulun tietopankki.

Pelastakaa lapset ry:n kännykkäkasvattajan käsikirja, 2010.

Pelastakaa lapset ry:n ”Nettielämä on oikeaa elämää – opas kasvattajalle”, 2011.

Tekijänoikeus.fi:n oppimateriaalia alakoululaisille.

Yle-uutiset, 2013. Sosiaalisen median palveluiden ikärajat mietityttävät.