Varhaisnuori älylaitteiden käyttäjänä

Ei kommentteja

Varhaisnuoret ovat median suurkuluttajia. Alakoulun ylimmillä vuosiluokilla merkittävä osa mobiililaitteen käyttöajasta voi kulua pelaamiseen ja laitteet mielletään ennen kaikkea ajanvietteenä. Älylaite voi olla varhaisnuoren lompakko, verkostoitumisväline ja työkalu läksyjen teossa. Varhaisnuoren aktiivista suuntautumista maailmaan ja tiedonhankintaan kannattaa hyödyntää, kun opetellaan vastuullista älylaitteiden käyttöä. On hyvä harjoitella lähdekritiikkiä, palveluiden luotettavuuden arvioimista ja mainonnanlukutaitoa. 

Seuraavissa ohjeissa keskitytään erityisesti älylaitteilla maksamiseen ja niiden taloudelliseen käyttöön liittyviin asioihin. Niitä kannattaa miettiä, kun haluaa ohjata varhaisnuorta turvallisiin ja hyvinvointia edistäviin tottumuksiin.

 1. Hanki varhaisnuorelle sopiva liittymäsopimus. Käy ennen hankintaa yhdessä läpi lapsen tarpeet. Varmista estot tekstarilla maksamiseen, maksullisiin puhelinnumeroihin ja mobiilimaksamiseen (jälkimmäisellä tarkoitetaan netti- tai mobiilikaupoissa tehtävää maksua, joka laskutetaan puhelinlaskussa). Varhaisnuorellakin on jo maksutarpeita esimerkiksi bussilipun hankkimiseen puhelimella tai muiden vähäisten ostosten tekoon. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun mietit estojen asettamista. Voit edellyttää, että myyjä kertoo estoista ja rajoituksista.
 2. Tarkista, että oman luottokorttisi numero ei tallennu koululaisen käyttämälle laitteelle tai laitteella olevaan sovellukseen eikä jää nuoren käyttöön.
 3. Opetelkaa yhdessä asetusten käyttö. Sopikaa, mitä sovelluksia lapsi voi käyttää ja miten sovellukset ladataan. Laatikaa säännöt, kuka hankkii sovellukset ja miten. Seuraa, että sopimukset pitävät.
 4. Keskustele lapsen kanssa puhelimen omistamisesta, sen kustannuksista sekä vastuusta maksaa soitetut puhelut ja käytetyt palvelut. Ohjaa koululaista kriittisyyteen ja laitteiden ja palvelujen turvalliseen käyttöön.
 5. Pidä huolta, että lapsi käyttää turvakoodeja ja, että myös vanhemmalla on koodit tiedossa. Ota huomioon, että lapsellakin on oikeus yksityisyydensuojaan. Kerro lapselle mobiililaitteen lainaamisen riskeistä.
 6. Sopikaa myös kaverikäytännöistä, milloin omaa puhelinta voi lainata toisille ja mitä riskejä puhelimen lainaamiseen liittyy.
 7. Opetelkaa toimintaohjeet tilanteeseen, jossa puhelin katoaa.
 8. Opetelkaa yhdessä lapsen kanssa, miten datayhteys kytketään pois ulkomailla.
 9. Käyttäkää laitteita myös yhdessä, ole kiinnostunut, mitä lapsi laitteellaan tekee. Olet vastuussa, vaikka lapsi osaakin jo käyttää laitetta.
 10. Käyttäkää hyödyksi median valintaa auttavia symboleita ja merkkejä, noudattakaa ikärajoja.
 11. Tunne pelit, joita lapsi pelaa. Pidä mielessä, että myös ilmaisissa peleissä on maksullisia lisäominaisuuksia.
 12. Rohkaise lasta keskustelemaan kuluttamisesta ja sosiaalisen paineen vaikutuksista valintoihin ja mielihaluihin.
 13. Kerro lapselle, mihin hänellä on alaikäisenä oikeus ja mihin ei. Selvitä yhdessä lapsen kanssa ne palvelut, joiden käytöstä voi syntyä kuluja. Sopikaa näiden palvelujen käytöstä. Muista seurata lapsen tekemisiä.
 14. Ohjaa lasta erottamaan mainonta tiedosta ja huomaamaan, milloin hän on tekemässä sopimusta tai tilausta.
 15. Keskustele lapsen kanssa mediaympäristön kokonaisuudesta ja auta häntä selviytymään siinä. Auta lasta tekemään järkeviä ostospäätöksiä.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Edu:fi:n materiaaleja tekijänoikeuksiin.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) ”Lapset ja media” kasvattajan opas, 2014.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Nuorten akatemian yhteistyössä tuottama video ”Mitä sopimuksella sovitaan?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston video ”Mikä on huijauslasku?”.

Koulukinon tuottama media-avain, joka auttaa lapsille ja nuorille soveltuvan mediasisällön valitsemisessa.

Mediakasvattajan kenttäopas peruskouluikäisten vanhemmille.

Mediataitokoulun tietopankki.

Pelastakaa lapset ry:n kännykkäkasvattajan käsikirja, 2010.

Pelastakaa lapset ry:n ”Nettielämä on oikeaa elämää – opas kasvattajalle”, 2011.

Yle-uutiset, 2013. Sosiaalisen median palveluiden ikärajat mietityttävät.