Kuukausi: huhtikuu 2016

Onnenongintaa ja arjen hallintaa – kuluttajakasvatuksen kulmia elokuvaan

Elokuva on monipuolinen pedagoginen väline. Tunteisiin vetoavana ja samastumaan houkuttavana elämyksellisenä taidemuotona elokuva tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen oppimiskokemukseen taiteesta saatavaa iloa unohtamatta. Audiovisuaalisena mediana elokuva rakentaa tarinansa ja viestinsä elokuvallisin keinoin. Elokuvanlukutaito, elokuvalle ominaisen kerronnan ymmärtäminen, onkin oleellinen välinen elokuvan viestien ja merkitysten purkamisessa. Elokuvanlukutaito muodostaa myös kestävän pohjan audiovisuaalisen median ymmärtämiselle ja sitä kautta laajemmalle

Lue lisää

Mitä minun pitäisi opettaa kuluttamisesta?

“Mitä kuluttajakasvatuksesta oikein pitäisi opettaa?”, pohti opiskelija kuluttajakasvatusta käsittelevän kurssin päättyessä. Kun on huolella perehtynyt perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuluttajakasvatuksen näkökulmasta sekä alkanut ymmärtää kulutuksen yhteyksiä arkielämään, iskee vääjämättä runsauden pula. Miten kaikki tämä paketoidaan kokonaisuudeksi, joka istuu luontevasti omaan opettajuuteen, on saumaton osa oppilaan todellisuutta ja yhdistyy samalla tiiviisti kotitalouden muihin sisältöalueisiin? Tai miksi kuluttajakasvatus on

Lue lisää

Opettajakoulutuksen kuluttajapäivä: Verkkosivustojen luotettavuutta tutkimassa

Työpiste 7. Verkkosivustojen luotettavuutta on kaikkien hyvä osata arvioida kriittisesti. Kun oppilaita ohjataan turvalliseen verkko-ostamiseen, kotitalousopettajat ovat avainasemassa. Opettajakoulutuksen kuluttajapäivään valitsimme työskentelymuodoksi itsenäisen työskentelyn ja toiminnallisuuden, toiminnallisuus auttaa asioiden oppimisessa ja muistamisessa opettajajohtoisuutta paremmin. Työskentely tapahtui tablettitietokoneilla. Turvallisen verkko-ostamisen arviointi aloitettiin tekemämme kaupanteon kaaren avulla, kuva alla. Suunnittelemamme kaupankäynnin kaari löytyy nyt myös KKV:N opettajalle osiosta.

Lue lisää

Opettajakoulutuksen kuluttajapäivä: Yli sadan euron edestä ruokaa roskiin vuodessa

Työpiste 5. Ruokahävikki on ajankohtainen ja tärkeä aihe. Suomessa heitetään henkilöä kohden 20-26 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin vuodessa. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta (MTT:n Ruokahävikkitutkimus 2013). Ruokahävikillä on niin taloudellisia kuin ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kuluttajapäivillä työpisteellä keskusteltiin ruokahävikistä sekä lähestyttiin aihetta eri opetusmenetelmien kautta. Esimerkkejä ruokahävikin ajankohtaisuudesta tuotiin

Lue lisää

Opettajakoulutuksen kuluttajapäivä: Juhlien budjetointi

Työpiste 6. Kuluttajapäivillä päästiin tutustumaan myös juhlien suunnitteluun ja budjetointiin. Työpiste toteutettiin yhdessä Marttaliiton kanssa. Idea lähti liikkeelle Marttojen ajatuksesta tuoda tulevan Suomi 100 vuotta -juhlavuoden teemaa esille. Martoilta kysytään usein neuvoja juhlien järjestämiseen liittyvissä asioissa ja kaivataan apua juhlien kustannusten suunnittelussa, erityisesti siinä, miten toteuttaa juhlat pienellä budjetilla. Kuten kaikessa talouden suunnittelussa, myös juhlien

Lue lisää