Seitsemän työpistettä kuluttajuudesta yliopistolla 17.3

Ei kommentteja

Kuluttajanoikeuksien päivää vietettiin Helsingin yliopistossa, Siltavuorenpenkereellä 17.3.2016.

Päivän järjestämisestä vastasivat jo viidettä kertaa Helsingin yliopiston kotitaloustieteen opiskelijat. Kuluttajapäivän järjestelyssä opiskelijat tekivät yhteistyötä kuluttajakasvatuksen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Ruokatieto, Martat, MunTalous, Kaupan liitto, HSY ja Kuluttajaliitto.

Päivän tavoitteeksi opiskelijoiden oppimisen kannalta  oli määritelty yhteistyöhön harjaantuminen, kuluttajakasvatuksen sisältöteemoihin perehtyminen sekä pedagogisten ratkaisujen luominen kuluttajakasvatukseen moderneja opetusteknologisia ratkaisuja hyödyntäen.Kuluttajapäivä yliopistolla

Tämä blogikirjoitus keskittyy siihen, miten kuluttajaoikeuksien päivä toteutettiin eri työpisteissä ja minkälaisia oppimiskokemuksia organisaatioryhmä siitä sai. Ensi viikolla blogista voi lukea opiskelijoiden kuvauksia ja kokemuksia alla olevista aiheista:

Kuluttajapäivän aikana vierailijat työskentelivät seitsemässä erilaisessa työpisteessä, joita kierrettiin pienryhmissä. Työpisteiden tavoitteena oli tarjota vierailijoille erilaisia työkaluja kuluttajataitojen oppimiseen ja opettamiseen.

Kuluttajapäivän päätteeksi Taina Mäntylä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä Marjaana Manninen Opetushallituksesta pitivät puheenvuoron, jossa he muistuttivat kuluttajataitojen merkityksestä ja niiden opettamisen tarpeellisuudesta nykypäivänä lisääntyneiden taloudellisten haasteiden vuoksi.

Yhteiskunta muuttuu, joten kasvatuksen on kehityttävä sen mukana. Arjen ilmiöt tarjoavat niin koulussa kuin muussakin kasvatustyössä hyviä mahdollisuuksia opettaa ja oppia kuluttajataitoja. Tähän oli tartuttu hyvin myös työpisteiden suunnittelussa.KKV JA OPH

Organisaatioryhmän tehtävänä oli huolehtia Kuluttajapäivän aikataulutuksesta, joka onnistui sekä annetun palautteen että oman kokemuksemme mukaan todella hyvin.

Soitimme työpisteiden välisissä siirtymissä Abban ”Money, money, money” –kappaletta, jonka soittamisen olimme valmistautuneet huolehtimalla tekijänoikeusmaksuista. Teoston sivustolla (http://www.teosto.fi/kayttajat) maksu on kätevä suorittaa. Siellä on myös selkeästi kerrottu musiikin soittamiseen liittyvistä asioista. Tekijänoikeuksien huomioimisesta kiiteltiin myös Kuluttajapäivän palautteessa.

Kuluttajapäivän tavoitteeseen päästiin, sillä päivän lopuksi kerätyssä palautteessa vierailijat osoittivat kiitosta työpisteiden monipuolisuudesta ja kekseliäisyydestä. Konkreettinen toiminta oli miellyttänyt: budjetointien teko koettiin hauskana ja silmiä avaavana, pelisovellusten käyttö havainnollistavana. Eräs vierailija kiitteli onnistuneesta kokonaisuudesta ja siitä että, työpisteiden eteen oli nähty vaivaa.

Järjestelyryhmä: Tiila Maaninka, Liisa Hämäläinen ja Iris Mäkelä

Kiitämme kaikkia päivään osallistuneita vierailijoita, opiskelijoita ja opettajia!