Opettajakoulutuksen kuluttajapäivä: Kuluttaja sopimusten viidakossa

Ei kommentteja

Työpiste 1.

Arjessa ja elämässä tulee usein tehtyä sopimuksia, osittain ilman, että niihin kiinnittää sen suurempaa huomiota. Kuinka usein ajattelet, että jo se, kun käyt kahvilassa ostamassa kahvin on jo sopimus itsessään? Olet maksanut sen rahalla ja saanut vastineeksi hyödykkeen.

Työpisteemme aiheena oli “Kuluttaja sopimusten viidakossa”. Työpisteellä käsittelimme erilaisia sopimuksia ja kuluttajan oikeuksia sopimuksia tehdessä sekä niihin liittyvissä epäkohdissa. Kuluttajaliitosta (http://www.kuluttajaliitto.fi/) paikalla olivat talousasiantuntija Paula Pessi, lakimies Timo Nieminen, sekä harjoittelija Reija Soini, joiden asiantuntijuutta pääsimme työpisteen aikana hyödyntämään.

Mikä on sopimus?Aloitimme työpisteen kertomalla Kuluttajaliitosta. Tämän jälkeen pohdimme yhdessä sitä, millaisia sopimuksia kukin on tehnyt viimeksi ja mitä sopimuksia arjessa tulee vastaan. Ensimmäisenä jokaiselle ryhmälle tulivat mieleen sopimukset, jotka tuntuvat sopimuksen teolta, kuten sähkö-, vuokra- ja työsopimukset. Tämän lisäksi sopimus syntyy myös siitä, kun rekisteröidyt Facebookkiin tai hyväksyt puhelimen päivityksen. Rastittaessa ruudun tai klikatessa mainintaa ”olen lukenut ja hyväksynyt sopimusehdot” on merkki siitä, että olet sitoutunut johonkin.

Sopimustyyppejä on erilaisia. On olemassa määräaikaisia, ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Selvitimme opiskelijoille sopimuksen solmijan tärppejä eli asioita, mitä ainakin tulee ottaa huomioon sopimusta solmiessa.

Toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta on hyvä tarkistaa ainakin sopimuksen irtisanomisaika ja irtisanomistapa. On eri asia irtisanoa sopimus viikkoa aikaisemmin tekstiviestillä, kun esimerkiksi käydä irtisanomassa sopimus kuukautta aikaisemmin paikan päällä.

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen voi olla joskus hankalaa.  Saattaa olla, että muuttuvien asumisjärjestelyiden tai muuton vuoksi esimerkiksi kuntosalin sopimuksen ehdot muuttuvat kohtuuttomiksi.  Mitä jos nettiliittymä ei olekaan enää tarpeellinen, mutta sopimus onkin määräaikainen? Mitä tapahtuu, kun määräaikainen sopimus päättyy? Lähtökohtaisesti määräaikaista sopimusta ei kuitenkaan voi irtisanoa ilman painavia perusteluja.Sopimus

Tutkimme erilaisia tapauksia, joissa kuluttaja joutuu syystä tai toisesta irtisanomaan sopimuksen ennen määräaikaa. Pohdimme sitä, missä menee kuluttajan oman vastuun raja ja missä tapauksissa sopimuksen voi irtisanoa. Keskustelua herätti kuntosaleihin liittyvät sopimukset ja niihin liittyvät ongelmat.

Lähes jokaisessa ryhmässä oli paikalla kuluttaja, joka oli kohdannut ongelmia erilaisissa sopimuksissa.

Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kysyä Kuluttajaliiton lakimieheltä mietityttäviä asioita ja saada omiin ongelmiinsa vastauksia. Työpisteellä heräsi myös paljon mielenkiintoista keskustelua asiantuntijoiden ja ryhmäläisten välillä.

Kaiken kaikkiaan päivä oli hyvin onnistunut ja keskustelun tuloksena tuntui siltä, että kukin ryhmä sai paljon oivalluksia ja ajateltavaa aiheesta.

Kirjoittajat Linni Heino, Anna-Maria Maliniemi ja Maija Oja opiskelevat Helsingin yliopistolla. Työpiste tehtiin yhdessä Kuluttajaliiton kanssa.