Lapsi oppii taloudellisuutta, kohtuutta ja ymmärrystä rahasta aikuisilta

Varhaiskasvatus-2016-banneri

Kestävyyttä voi tarkastella taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja/tai ympäristön kestävyyden kannalta.

Lasten on tärkeää oppia ymmärtämään rahan arvo ja sen käytön merkitys jo pienestä pitäen, koska lapsi on kuluttaja siinä missä aikuinenkin; opeta siis lapsesi vastuulliseksi ja taloudelliseksi kuluttajaksi. Ympärillä olevat aikuiset toimivat lasten roolimalleina, minkä vuoksi aikuisten on tärkeää tehdä järkeviä valintoja ja opettaa kuluttajataitoja jo alusta alkaen.

Koska lapset ovat tulevaisuuden toivomme, opettamalla kuluttajataitoja pystymme heidän avullaan saamaan maapallostamme paremman paikan elää tuhlaamatta luonnonvarojamme lopullisesti.

Teemme elämässämme jatkuvasti tietoisia ja tiedostamattomia valintoja. Näillä valinnoilla on suuri merkitys itsellemme ja koko yhteisöllemme. Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa talon jokainen valo olisi päällä; sähkönkulutushan kipuaisi pilviin ja sitä kautta kotitalouden kulut kasvaisivat huomattavasti. Tämä vaikuttaa negatiivisesti kuluttajan lompakkoon ja aiheuttaa suurta tuhoa yhteisöömme.

Lasten ymmärrys maailmasta kasvaa pikkuhiljaa. Heille maailma ei näyttäydy pahana paikkana, mutta kannattavampien taloudellisten valintojen opettaminen on silti tärkeää sisällyttää osaksi kasvatusprosessia.

Näitä valintoja voivat olla esimerkiksi taksin tai vaihtoehtoisesti julkisten liikenneyhteyksien käyttäminen, tai se peseytyykö juoksevan veden alla vai sulkeeko hanan välttääkseen liiallista veden kulutusta. Jos jokainen ihminen tekisi näitä arkeen sisällytettyjä pieniä valintoja, saisimme maailmasta jo pelkästään niiden avulla paremman paikan elää.

Olisiko meidän tehtävämme siis opettaa lapsille jo varhaiskasvatuksessa rahan käyttäminen, mistä sitä tulee ja mitä se oikeastaan on?

Raha on nykymaailmassa monessa mielessä vallan ja työn mitta. Rahahan on käsite, jonka niin sanottu arvo määräytyy sen kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuden mukaan. Näin ollen myös tuotteet ja elintarvikkeet saavat hintansa saman kaavan mukaan. Tässä mielessä on hyvä opettaa lapsille jo pienestä pitäen arkipäiväisten asioiden hintaa, kuitenkaan huolestuttamatta heitä.

Tarkoitamme tällä sitä, ettei lasten tule huolestua esimerkiksi perheen raha-asioista, mutta tietynlainen ymmärrys siitä, kuinka monta maitopurkkia saa uuden lelun hinnalla, olisi syytä hahmottaa.

Pienelle lapselle ymmärrys rahasta on vaikeaa, koska tietoisuus rahan tulosuunnasta ja kuinka paljon vanhemmat sitä tienaavat, on vaikea käsittää. Myös lasten vanhempien omat elämänarvot ja vuositulot vaikuttavat ymmärryksen syntymiseen. Näin ollen meille kaikille muodostuu väistämättä erilainen käsitys rahasta, sen arvosta ja saatavuudesta.


Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Lastentarhanopettajan koulutus, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka KL 2016

Kirjoittajat: Anssi Saiha, Ilona Niitamo, Laura Pitkänen sekä Marianna Räty

Lasten medialukutaitoa kehittämässä

Varhaiskasvatus-2016-banneri

Kirkkonummella kaikkiin päiväkotiryhmiin on parin vuoden sisällä hankittu dokumenttikamerat, älytaulut ja tabletit. Ovatko kalliit laitteet oikeasti pienten lasten käytössä päiväkodin arjessa? Mitä laitteilla voisi käytännössä tehdä ja mitä lapset niiden kanssa touhutessa oppivat? Saadakseen vastaukset kysymyksiin, ryhmä Helsingin yliopiston lastentarhanopettajaopiskelijoita kävi Kirkkonummella Nissnikun päiväkodissa tutustumassa media- ja teknologiakasvatukseen.

 ”Kun itse tekee, niin ymmärtää” 

Yhtenä tärkeimmistä asioista Nissnikussa pidetään sitä, että lapsi on toimija eikä vain valmiiksi luodun tuotteen käyttäjä. Kun lapset oppivat luomaan itse mediatuotteita, he eivät enää halua niin paljon pelata valmiiksi koodattuja pelejä. On paljon jännittävämpää ja innostavampaa luoda jotain itse.

Päiväkodin aikuiset eivät aina opeta yksityiskohtaisesti miten jotain ohjelmaa käytetään, vaan lapsen pitää itse keksiä miten laite tai ohjelma toimii. Silloin korostuvat onnistumisen kokemukset ja oivaltaminen, ja lapsi muistaa oppimansa paremmin. Toisinaan lapset jopa opettavat ylpeinä vanhempia tai läheisen koulun oppilaita sovellusten käytössä.

Päiväkodissa tuotetaan itse videoita animaatioista elokuviin (käytössä mm. sovellukset iMovie ja iStopmotion). Lapset oppivat tekemällä itse. He näkevät kuinka prosessi toimii ja sitä kautta ymmärtävät, ettei kaikki mitä mediassa nähdään ole totta.

Lasten kanssa on tehty esimerkiksi mainoksia heidän omiin elokuviinsa. Tällöin he oppivat ymmärtämään mainostajien tarkoitusperiä ja suhtautumaan mainontaan terveen kriittisesti. Lasten kanssa on myös käyty läpi äänimaailman ja musiikin vaikutusta videoiden tunnelmaan. Eräässä projektissa lapset saivat nauhoittaa vanhempiensa kanssa animaatioon omia ääniä, ja myöhemmin tarkastella erilaisia lopputuloksia.

Lapset ovat saaneet tehdä projektina myös sanomalehtä, jolloin pohdittiin mikä olisi tärkeää uutisoitavaa. Lapset saivat opettajien avustuksella kirjoittaa jostain aiheesta ja olla mukana lopputuotteen eli sanomalehden tekemisessä.

Lapsi tekee sähköistä kirjaa Book Creator –ohjelmalla.
Lapsi tekee sähköistä kirjaa Book Creator –ohjelmalla.

Lasten kanssa voidaan tutustua kuviin ja niiden tulkintaan monella tavalla. Valitusta kuvasta lapsille saatetaan ensin esitellä pieni osa, jonka perusteella lapset kertovat, mitä he kuvassa näkevät ja mitä kuvassa olevat henkilöt miettivät sekä miltä kuvan henkilöt näyttävät. Nähtyään koko kuvan lapset kertovat, mitä he näkevät nyt ja pohtivat esimerkiksi miksi kuva on mustavalkoinen.

Nissnikun päiväkodissa otettuja kuvia laitetaan Instagramiin ja lasten kanssa on keskusteltu siitä, mitä internetissä kannattaa jakaa. Lapset ovat oppineet, että Instagramiin laitetuissa kuvissa lasten kasvoja ei näy. Jotta heitä ei voi tunnistaa, he kääntävät kuvia otettaessa automaattisesti selkänsä kameralle.

Lapset ovat tehneet Päiväni eläimenä -kuvia, joissa he ovat pukeutuneet eläimiksi, valinneet haluamansa taustan ja työstäneet kuvan GS Wizard –ohjelmalla kokonaisuudeksi.

Lastentarhanopettajat kertoivat harjoitusten opettaneen lapsia katsomaan kuvia kriittisesti ja havaitsemaan esimerkiksi mitkä mainosten tai ohjelmien kuvat eivät ole ”oikeita”.

Päiväni eläimenä -kuva. Lapsi on itse valinnut taustan ja työstänyt kuvan.
Päiväni eläimenä -kuva. Lapsi on itse valinnut taustan ja työstänyt kuvan.

Erityisen innoissaan lapset ovat olleet QR-koodeista, joita voi nykyään havaita lähes kaikkialla. Päiväkodissa tähän  innostukseen on tartuttu ja QR-koodeja hyödynnetään monella tavalla. Lapset saavat tuoda päiväkotiin esimerkiksi löytämiään elintarvikepakkauksia ja koodin takana olevaan materiaaliin tutustutaan yhdessä. Samalla aukeaa mahdollisuus keskustella siitä, miksi koodien taakse halutaan asettaa houkuttelevia videoita tai muuta mainosmateriaalia. Myös omien QR-koodien tekeminen on mahdollista ja näitä koodien taakse piilotettuja videoita onkin päiväkodissa löydettävissä monesta paikasta.

Nissnikun vierailumme vahvisti käsitystämme – media- ja teknologiakasvatus kuuluu ehdottomasti myös varhaiskasvatusikäisille!

Voit tutustua tarkemmin lapsia osallistaviin toimintaideoihin vaikkapa tämän sivuston avulla: http://mediahyrra.mediakasvatus.fi/


Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Lastentarhanopettajan koulutus, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka KL 2016

Kirjoittajat: Remes, Stenman, Romppanen, Selin ja Pakalén

Ruokailu – hoitoa vai kasvatusta?

Varhaiskasvatus-2016-banneri

Tiesitkö, että Suomessa menee joka vuosi hukkaan 400 000 000 kiloa ruokaa, mikä tarkoittaa rahassa yli puolta miljardia euroa? Kotitalouksien osuus hävikistä on 150 000 000 kiloa, mikä taas vastaa rahallisesti, kotitaloutta kohti laskettuna, esimerkiksi kolmea nelihenkisen perheen Linnanmäki -reissua.

Tutkimusten mukaan pääsyy hävikille kotitalouksissa on ruoan pilaantuminen. Valmistettua ruokaa taas heitetään pois pääasiassa, koska sitä on tehty tai annosteltu liikaa. Tässä valossa hävikin pienentäminen onkin selvästi mahdollista, mutta miten tavoitetta voisi edistää varhaiskasvatuksessa?

Suurin osa yli kolmevuotiaista lapsista osallistuu kuntien järjestämiin varhaiskasvatuspalveluihin. Siksi varhaiskasvatus tarjoaa otollisen tilaisuuden lasten ruokatottumusten ohjaamiseen ja etenkin ruokakasvatukseen. Ruokailu on hoivaa ja huolenpitoa, ja kuitenkin päivittäisenä tapahtumana ruokailuun liittyy paljon kasvatuspotentiaalia.

Ruoka on teemana mitä monipuolisin ja tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen eri sisältöalueiden integrointiin. Siinä omat taidot, elämykset ja kokemukset yhdistyvät terveyteen, ympäristö- ja luontonäkökulmaan, kuluttajuuteen, yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja vaikkapa matematiikkaan. On siis perusteltua lähestyä ruokailua kasvatustilanteena, eikä vain perushoidollisena velvollisuutena.

Tällä hetkellä voimassa olevassa valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) -asiakirjassa ei mainita ruokailua sanallakaan. Sen sijaan useimmat kunnat ovat sisällyttäneet ruokakasvatuksen jollain tapaa osaksi omia suunnitelmiaan. Osassa kunnista se mielletään perushoidoksi ja osaksi päivittäin toistuvia rutiineja, kun taas toisissa kunnissa ruokakasvatukseen on paneuduttu erityisesti. Esimerkiksi Turussa ruokakasvatus on varhaiskasvatuksessa aivan oma sisältöalueensa, yhtä tärkeä kuin esimerkiksi liikunta tai taide.

Paljon on kiinni ruoan arvostuksesta, miten aikuiset ruokailuun suhtautuvat. Kunnioitetaanko ruokailua rauhoittumis- ja oppimistilanteena vai jäävätkö ruokailun kasvatukselliset mahdollisuudet arkisen kiireen jalkoihin? Tapakasvatusta on paitsi pöytätapojen opettelu, myös tilanteeseen asennoituminen. Ruokalorut ja ruokahetken valmisteluun kuuluvat tavat ovat edelleen omiaan herättämään lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta ruokailua kohtaan.

Ruokailuhetkien yhteydessä lapset voi saada mukaan ruokakasvatukseen esimerkiksi keskustelemalla ruoan alkuperästä tai hävikkiruoasta. Molemmat ovat asioita, jotka lapsia kiinnostavat, jos he saavat mahdollisuuden keskustella niistä. Ruokailuun liittyviä taitoja, kuten veitsen ja haarukan käyttöä, voi kannustaa harjoittelemaan pilkkomatta ruokaa valmiiksi.

Alun perin Ranskassa kehitelty Sapere-ruokakasvatusmenetelmä soveltuu myös varhaiskasvatukseen. Se on lapsilähtöinen tapa, joka tutustuttaa lapset ruoan maailmaan omien kokemusten ja tutkimisen kautta. Lasten osallisuutta ja tutkimista edesauttaa se, että kasvattaja havaitsee ja ymmärtää ruokailun osaksi kasvatusta.

On kiinnostavaa seurata, miten toisinaan kiireinen ja kaoottinenkin ruokailutilanne saadaan linjakkaasti nivoutumaan osaksi muita varhaiskasvatussuunnitelman kasvatustavoitteita ruokakasvatuksena. Käytännön tarvetta uudenlaiselle ruokakasvatukselle tuntuu olevan.

Tutkimustietoa ruokahävikistä:

Silvennoinen, Kirsi ym.: Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill-hankkeen loppuraportti. MTT Raportti 41, 2012.

Ruokakasvatustietoa ja -materiaaleja opettajille: Ruokatieto Yhdistys ry,

Sapere-menetelmä


Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Lastentarhanopettajan koulutus, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka KL 2016

Kirjoittajat: Petteri Niemi, Juha Ojatalo, Tuuli Rosti ja Siiri Sampo

Lastentarhanopettaja, käytäthän ammattitaitoasi myös lelupäivänä!

Varhaiskasvatus-2016-banneri


Lelupäivä on tuttu monesta päiväkodista. Jokaisella päiväkodilla on oma tapa ja tyyli viettää tai olla viettämättä lelupäivää. Aina ei ehkä tule edes ajateltua, että lelupäivää voisi viettää monin eri tavoin. Sen ei tarvitse olla vain päivä, jolloin jokainen tuo sattumanvaraisen lelun vaan lelupäivällä voisi olla jokin syvempi pedagoginen tarkoitus.

Monesti lelupäivä on päiväkodeissa oman kokemuksemme mukaan järjestetty niin, että lapset saavat tuoda mukanaan lelun, jolla he haluavat päivän aikana leikkiä. Itse lelupäivään ei usein liity mitään syvempää merkitystä, vaan lelut vain nopeasti käydään läpi ja niiden mukaan jakaudutaan vapaaseen leikkiin. Mutta voisiko lelupäivä olla jotain muutakin?

Lastentarhanopettajilla on päiväkodissa pedagoginen vastuu, joten heidän velvollisuutensa on tuoda pedagoginen näkökulma myös lelupäivään. Lelupäiviä voi suunnitella esimerkiksi erilaisten teemojen mukaan. Vaihtoehtoisia teemoja voivat olla pehmeät lelut, vanhat lelut, siniset lelut, itse tehdyt lelut, vanhempien vanhat lelut ja monet muut teemat, joiden mukaan leluja voi luokitella.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teema määritellään etukäteen ja se kerrotaan vanhemmille. Lelupäivänä lapset tuovat päiväkotiin teeman mukaisen lelun. Tässä tarvitaan yhteistyötä ja kommunikointia vanhempien kanssa, sillä on tärkeää lelupäivän onnistumisen kannalta, että kaikki sitoutuvat päivän teemaan.

Kun lelupäivä on suunniteltu jonkin teemaan mukaan, sille on helpompi luoda selkeitä pedagogisia tarkoituksia. Lapsi oppii luokittelemaan ja tunnistamaan lelun erilaisia ominaisuuksia kuten materiaalia, värejä, ikää ym. Lisäksi lapsi ymmärtää, että aina ei ole tarkoituksenmukaista tuoda uusinta ja hienointa lelua, vaan vanhempikin lelu voi olla merkittävä ja arvokas ja siitä voi löytyä uusia puolia.

Lajittelemalla leluja eri teemoihin, ehkäistään lisäksi lasten eriarvoisuutta. Monesti käy niin, että päiväkotiin halutaan tuoda uusin ja hienoin lelu, mutta kaikilla lapsilla ei ole tällaiseen mahdollisuutta. Kun on annettu selkeä teema, johon lelun tulee liittyä, lapselle ei tule paineita lelun uutuudesta tai hienoudesta. Lisäksi teemoihin voidaan liittää kestävän kehityksen teemoja ottamalla jonkun lelupäivän teemaksi kierrätyslelut. Lelupäivä voisi olla myös päivä, jolloin lapset tuovat tarhaan jonkin vanhan lelunsa ja lelut käytäisiin sitten yhdessä päivän aikana lahjoittamassa hyväntekeväisyyteen.

Vaikka lelupäivää ei olisi rakennettu teeman mukaan on tärkeää, että lelupäivälle annetaan merkitys. Leluja voidaan tutkia yhdessä ja lapset voivat kertoa niiden historiasta. Yhdessä voidaan pohtia myös sitä, miten ja mistä materiaalista lelut on valmistettu. On tärkeää, että lelupäivä ei aiheuta lapselle stressiä eikä siitä muodostu lasten välistä kilpailua. Tarkoituksenmukaisuus on lastentarhanopettajan vastuulla.

Lastentarhanopettaja, millaisen lelupäivän sinä suunnittelisit?


Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Lastentarhanopettajan koulutus, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka KL 2016

Kirjoittajat: Hanna, Emilia, Anniina ja Marika. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita Helsingin yliopiston lastentarhanopettajien koulutusohjelmasta ja innokkaita lelupäivän kannattajia.

Aiheesta on kirjoitettu myös esim. Helsingin Uutisissa.

Kuluttaja- ja talouskasvatus kuuluu myös varhaiskasvatukseen

Opetushallituksessa valmistellaan parhaillaan varhaiskasvatuksen suunnitelmaa. Sain kunnian olla mukana kommentoimassa suunnitelman ensimmäistä luonnosta, jossa on paljon kestävään tulevaisuuteen tähtäävän kasvatuksen tavoitteita.

Suunnitelmassa on hienosti esillä ympäristökasvatuksen teemat. Luontosuhde on keskiössä. Ympäristökasvatuksessa herätetään kiinnostus luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan. Kuitenkaan pelkkä säästämisestä ja roskaamisesta puhuminen, ruuan tai eri materiaalien alkuperää ja kiertoa koskevien kysymysten avaaminen eivät anna riittäviä valmiuksia toimia yhä monimutkaistuvammassa arjessa kuluttajan roolissa kestävästi.

Kestävä kulutus perustuu monipuolisiin taitoihin toimia arjessa

Kestävyys on ekologisen kestävyyden ohella myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurista kestävyyttä. Ympäristökasvatus tukee muita kestävään tulevaisuuteen tähtääviä kasvatuksen osa-alueita. Luonnon lisäksi lapsilla on kokemuksia lähiyhteisöstään, joita kasvatuksen on tarpeen avata ja selittää. Niistä kehittyy vaiheittain suhde yhteiskuntaan, kansalaisuuteen ja myös kulutukseen.

Lapset tarvitsevat perinteisen ympäristökasvatuksen tueksi kuluttajakasvatusta, tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia ihmisen eri rooleihin, joissa tapahtuu kuluttamista. Uudistuvaan varhaiskasvatuksen suunnitelmaan on tarpeen saada mukaan kasvattajalle työkaluja, joilla voi on ikäkauden mukaisesti auttaa lasta hahmottamaan maailmaa – ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa.

Edes lapset eivät ole kaupallisen elämäntavan ulkopuolella. Kuluttaminen on jatkuvasti läsnä arjessa, tuotteita, palveluita ja kokemuksia hankitaan ja käytetään päivittäin. Lasten elämässä kuluttaminen on arjen ja sosiaalisen elämän keskeisimpiä ilmiöitä. Tarvitaan tavoitteellista elämäntaitojen ja tottumusten ohjaamista, arjen ja elämänpiirin avaamista ja selittämistä.

Leikitään kotia, kauppaa, pankkia – opitaan arjenhallintaa ja yhteiskunnassa toimimista

Varhaiskasvatuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa autetaan lasta ymmärtämään arkea ja omaa elämänpiiriään ja saamaan valmiuksia selviytymään kulutuksen sosiaalisessa paineessa ja kaupallisessa vaikuttamisessa. Itsetuntemusta kasvatetaan pohtimalla omia valintoja ja hyvinvointia.

Päivähoidossa voidaan ohjata oppijaa osallistumaan kauppaleikkeihin, jossa on leikin avulla mahdollisuus saada käsitystä ostamisesta ja samalla valintojen tekemisestä ja vastuullisuudesta. On tärkeää auttaa lasta hahmottamaan ostotapahtumaa ja omistamisen käsitettä. Samalla lapselle syntyy oman ikäkauden mukainen käsitys rahasta käsitteenä ja sen käytöstä. Opetuksessa voidaan tarjota lapselle kokemuksia omistamisesta, lainaamisesta, jakamisesta ja vaihtamisesta.

Kuluttajataidot ovat myös tärkeä osa varhaiskasvatuksen mediataitoja. Kaupallinen viestintä on läsnä lapsen arjessa, joten opetuksessa voidaan aktivoida lasta tutkimaan todellisen ja kuvitteellisen eroja, ja samalla auttaa oppijaa havainnoimaan ja keskustelemaan kohtaamastaan mainonnasta ryhmän ja perheen kesken. Myös varhaiskasvatuksessa voi tuoda esiin tosiasian, että ei ole mahdollista ostaa kaikkea mitä mainostetaan.

Kuka kasvattaa ketä -blogi jatkaa varhaiskasvatuksen teemoilla julkaisemalla seuraavaksi lastentarhan opettajaksi opiskelevien kirjoittamia blogeja.