Kuukausi: kesäkuu 2016

Media lasten arjen taitojen kehittäjänä

Varhaiskasvatuksen opiskelijat nostavat suunnittelemassaan Facebook-postausten sarjassa nostaa esille lasten mediankäytön. Eritoten pelaamisen, ja sen vaikutuksen lapsen arjentaitojen kehittymiseen. Ryhmä suunnitteli Kuka kasv@taa ketä Facebook-sivuille kolme teemaa, jotka käsittelevät lasten peli-ikärajojen noudattamisen tärkeyttä. Käy sivuilla, osallistu keskusteluun ja välitä viestiä eteenpäin! Teemoina: ikärajat sisällöt leikkien pelihahmot ja leikkimaailmat Lapsen kyky ymmärtää ja tulkita mediasisältöjä on riippuvainen iän

Lue lisää

Sosiaalinen media ja kuluttajuus – somesta uusi mainoskenttä?

Sosiaalisessa mediassa vilisee mainoksia ja siellä julkaistu sisältö on loputon. Miten sosiaalisen median käyttäjät suhtautuvat siellä esiintyviin mainoksiin? Vaikuttaako sosiaalisen median sisältö käyttäjien kulutukseen tai kulutustottumuksiin? Miten sosiaalisen median eri kanavat eroavat toisistaan mainospaikkana? Onko sosiaalisella medialla ja kulutuksella vaikutuksia toisiinsa? Nämä kysymykset askarruttivat minua sosiologian yliopisto-opintojeni loppupuolella niin paljon, että päädyin tekemään pro gradu-tutkimukseni aiheesta.

Lue lisää

Blogimme vietti toukokuussa varhaiskasvatuksen viikkoa

Sain ilokseni kevät lukukaudella 2016 vierailla Helsingin lastentarhanopettajan koulutuksen pedagogiikan kurssilla luennoimassa. Aiheena oli kuluttajuus ja kuluttajakasvatus. Lähtökohtana oli pedagogiikka, miten kuluttaja-asioita voidaan opettaa ja kuluttajataitoja kehittää oppijan ikä, arki ja kehitystaso huomioon ottaen. Pyysin opiskelijoita pohtimaan miten lapsen valmiuksia kuluttajana voi kehittää. Vihreällä verso tunnuksella merkityt postaukset blogit ovat opiskelijoiden kurssitöinään kirjoittamia. Kiitos opiskelijoille

Lue lisää

Lapsi ja logojen maailma

Vierailimme Espoossa Kaarnapurren päiväkodissa haastattelemassa lapsia logojen tuntemuksesta. Haastattelimme viittä eri-ikäistä lasta ja näytimme heille 18 eri logoa: automerkkejä, suomalaisia yrityksiä, ruokapaikkoja sekä kauppoja. Lapsille suunnattu markkinointi on kasvanut ja kasvaa edelleen. Lapset näkevät mainontaa ympärillään joka päivä: televisiossa, kaduilla, lehdissä ja internetissä. Jo pienetkin lapset tunnistavat valtavia määriä brändejä ja logoja. Tästä kiinnostuneina halusimme

Lue lisää