Yhteiskuntaopissa ja kotitaloudessa kehitetään maksamisen taitoja

Ei kommentteja

Kouluissa opetussuunnitelma määrittää mitä opetuksessa tapahtuu. Vuosiluokilla 4–6 yhteiskuntaopissa tuetaan oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja. Opettajien tulee siis opettaa maksuvälineiden ja -tapojen käyttöä. Rahankäyttöä opitaan tutustumalla ”arkielämään ja oman elämän hallintaan”. Raha on yhteiskunnallinen ilmiö, jota lähestytään yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Aiheena on oman rahan käyttö ja talouden hoito sekä vastuullinen kuluttaminen arjen tilanteissa. Millaista on lasten oma raha vuonna 2016? Se on älypuhelimessa, se voi olla maksukortilla ja edelleen seteleinä ja kolikkoina. Opetussuunnitelma edellyttää perehtymistä rahankäyttöön ja ansaitsemiseen sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen.

4–6-luokilla harjoitellaan oman lompakon hallintaa – lompakon, joka voi olla sekä sähköinen että perinteinen. Maksutapavaihtoehtojen tarkastelun voisi rajata siihen toimintaympäristöön, jossa lapset toimivat maksajana, eli oppilasta tulisi harjaannuttaa kaikissa niissä maksutavoissa, joissa ostokset tapahtuvat reaaliajassa ja joissa tehdään vähäisiä maksuja. Opetuksessa tulisi näin ollen käsitellä paitsi käteistä rahaa myös maksukortin käyttöä ja lähimaksamista sekä mobiilimaksamista. Esimerkiksi mobiilipelejä ostetaan useimmiten vanhemman luottokortilla tai mobiilimaksuna. Vanhempi on tällöin liittymän haltija ja lapsi sen käyttäjä.

Maksamisen näkökulmasta se tarkoittaa lompakon ymmärtämisen lisäksi koko maksujärjestelmän hahmottamista. 7–9-luokilla yhteiskuntaopissa oppilasta ohjataan jo laajempiin kokonaisuuksiin talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opetuksessa perehdytään maksamisen peruskäsitteisiin, talouden ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.

Kotitalouden oppiaineessa puolestaan harjaannutaan vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästetään oppilasta tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. Maksutavat ja niiden harjoitteleminen ovat näin ollen keskeisiä kotitaloudessa.

Ensi viikolla aloitamme tutustumisen erilaisiin maksutapoihin. Ensimmäisenä perehdymme mobiilimaksamiseen.