Omista tiedoista huolehtiminen on taito

Ei kommentteja

Perjantaina sovellettavaksi tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta monet palvelut päivittävät käyttöehtojaan ja lähettävät siitä sähköpostia. Nyt on hyvä hetki myös kouluissa puhua tietosuojasta ja siitä, että uudet ehdot kannattaa nyt lukea läpi ja selventää mitä muutoksia palvelun tietosuojaan on tulossa.

Oppilaille on hyvä tuoda esiin, että kuluttajalla on oikeuksia, jotka liittyvät häntä koskevien tietojen käsittelyyn markkinoinnissa ja kuluttajakaupassa. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka voidaan yhdistää kuluttajaan tai hänen perheeseensä jollakin tavalla. Myös sähköisten palveluiden käytöstä jäävät ”sähköiset jäljet” ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää käyttäjään. Rekisteröidyn kuluttajan henkilötietojen käsittelystä vastaa se yritys eli rekisterinpitäjä, jonka toimintaa varten kuluttajan tietoja kerätään ja käsitellään.

Digitaalisuuden tuoma alusta- ja jakamistalous lisäävät tarvetta tiedostaa kenen kanssa kauppaa käy, kenen kanssa sopimuksen tekee, miten kuluttajan henkilötietoja käsitellään sekä millä säännöillä kulloinkin toimitaan.

Oppilaiden on hyvä hahmottaa, että verkkoa käyttäessään kuluttajat käyvät päivittäin kauppaa, vaikka raha ei liikkuisikaan palveluja voi hankkia myös luovuttamalla omia tietojaan. Näitä tietoja ei kuluttaja edes välttämättä tule ajatelleeksi ”vaihdon välineenä”. Kuluttaja saa esimerkiksi Googlelta, Instagramilta, Facebookilta ja lukemattomilta muilta ”ilmaisia” palveluja luovuttamalla niille tietoja itsestään ja selailustaan. Tämä mahdollistaa kehämallin, jossa kuluttajien yrityksille luovuttama data palaa kohdennettujen mainosten muodossa kuluttajille. Kokonaisuutena tiedot kuluttajista ovat yritysten tuotannontekijä ja keskeinen osa digitaalisen palveluyhteiskunnan mekanismia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tutustu tietosuojaan.


Kirjoittaja

Taina Mäntylä toimii KKV:ssa kuluttajakasvatuksen asiantuntijana. Taustaltaan Taina on kuluttaja, kotitalousopettaja ja lastentarhaopettaja, joka on opettanut ja kasvattanut työhistoriansa aikana melkein kaiken ikäisiä.