Kuka kasv@ttaa ketä- blogi saa uusia tuulia kesäharjoittelijan kirjoituksista

Ei kommentteja

Useana vuonna olen saanut toimia korkeakouluharjoittelijan ohjaajana, myös tänään virastossa aloitti uusi kesäharjoittelija. Koen tärkeänä, että harjoittelija nimikkeensä mukaan saa harjoitella ja tekemällä kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Asiantuntija ei ole koskaan valmis, vaan muutos on jatkuvaa. Kuluttamiseen ja kasvatukseen liittyvät asiat ovat digitalisaation kautta suuressa muutoksessa. Joku viisas on sanonut, että muutosta ja kehitystä tapahtuu, kun uuden aiheuttama innostus on suurempi kuin muutoksen tuoma ahdistus, vaiva ja tuska.

Harjoittelijat ovat asiantuntijoille mainio tilaisuus peilata omia, ehkä jo jämähtäneitäkin ajatuksia ja ennen kaikkea mahdollisuus myös itse oppia.

Minkälaisia haasteita nykyaika esittää kuluttajakasvatukselle?  Minkälaisia kompetensseja tarvitaan tai osaamistavoitteita on tarpeen asettaa, että yksilöt ja kotitaloudet voimaantuisivat toimimaan aktiivisesti tulevaisuuden hyväksi?

Miten kehitytään kuluttajakasvatuksen asiantuntijaksi? Mitä eroa on kyvykkään kuluttajan ja kuluttajaspesialistin taidoissa?

Mistä sitten puhutaan, kun halutaan kehittyä kuluttajaspesialistiksi, joka keskittyy siihen, että elinikäinen oppiminen edistää kuluttajan toimintavalmiuksia ja kodin talouden hallintaa toisin sanoen arkista selviytymistä ja hyvinvoinnin rakentamista.

Olen ajatellut, että korkeakouluharjoittelijan kanssa

  • pohditaan kuluttajakasvatuksessa digitaalisen ajan oppimis- ja ihmiskäsitystä
  • tarkastellaan modernia käsitystä tiedosta ja sen rakentumisesta
  • mietitään miten kuluttajakasvatuksen asiat ovat osa Unescon kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelmaa
  • otetaan haltuun uudet kuluttajailmiöt ja arvioidaan niitä kuluttajakasvatuksen viitekehyksessä
  • pidetään kehitystyössä jatkuvasti mukana elinikäisen oppimisen ja ikäkaudenmukaisen opetuksen tarpeet
  • kehitetään muodoltaan ja julkaisutavaltaan 2020-luvun tarpeisiin vastaavaa aineistoa opettajille

Näillä mietteillä esittelen teille kuluttajakasvatuksen kesäharjoittelijan Tiia Wassholmin. Hän on maisterivaiheen kotitaloustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta. Tiia on opiskellut niin pedagogiikkaa kuin kuluttajakäyttäytymistäkin. Hänen sivuaineensa ovat mediakasvatus ja ravitsemustiede, lisäksi hän on opiskellut mm. tuotekehitystä ja markkinointia sekä asiakkuuksien hallintaa.

Tiia kirjoittaa kesän aikana tämän blogin postauksia ja jakaa niitä Facebook -sivulla.

 


Kirjoittaja

Taina Mäntylä toimii KKV:ssa kuluttajakasvatuksen asiantuntijana. Taustaltaan Taina on kuluttaja, kotitalousopettaja ja lastentarhaopettaja, joka on opettanut ja kasvattanut työhistoriansa aikana melkein kaiken ikäisiä.