Tutustu KKV:n opettajan materiaaleihin

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivut pitävät sisällään kasvatusalan ammattilaisille hyödyllisen opettajan materiaalit -osion, jonne on koottu tausta-aineistoja, infopaketteja sekä varsinaisia oppimistehtäviä kuluttajakasvatuksen toteuttamisen tueksi.

Kuluttajataitojen opetus on jaettu sivustolla kuuteen aihealueeseen:

  • kestävä kulutus
  • media- ja teknologialukutaito
  • kotitalouden hallinta ja osallisuus
  • kuluttajan oikeudet ja vastuut
  • yksityistalous
  • markkinointi ja kaupallinen media.

Löydät kultakin kuluttajakasvatuksen aihealueelta opetuksen tavoitteet ikäkausittain ja vuosiluokittain. Aihealueiden ryhmittelyssä on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. 

Tausta-aineistot ja oppimistehtävät opetuksen tueksi

Tausta-aineistoista (tietoa opetukseen) saat ammatillista tukea opettajana toimimiseen. Kun kuluttajan vastuut, kaupallinen viestintä sekä markkinoinnin lainalaisuudet ovat itsellä hyvin hallussa, myös aiheiden opettaminen on mielekkäämpää. Päivittäiset kuluttajuuteen liittyvät ilmiöt ja pohdinnat kannattaa ottaa rohkeasti osaksi opetusta.

Oppimistehtävät-linkkien takana on erilaisia käytännön oppimistehtäviä, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata omaan opetukseen parhaiten soveltuvaksi. Lähde matkalle Eurooppaan on tuore, tänä kesänä julkaistu ilmiöpohjainen oppimistehtävä, joka on suunniteltu erityisesti 9. luokan kotitalouden tunneille. Tehtävässä opiskellaan muiden maiden kulttuureja sekä huomioidaan ajankohtaiset kuluttajailmiöt kuten alustatalous, vertailusivustot ja sohvasurffaus.

Myös reklamaatioapuri ja verkkokauppavisa ovat hyviä esimerkkejä KKV:n kuluttajille tarjoamista materiaaleista, joita voi hyödyntää myös opetuksessa.

Kotitehtäväpankista löydät oppimista tukevia tehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat kehittää omaa osallisuuttaan aktiivisina ja tiedostavina kuluttajina. Myös kotitehtävät on jaoteltu aihealueittain. Näin esimerkiksi media- ja teknologialukutaitoon liittyvät tehtävät löytyvät helposti oman otsikkonsa alta. Kotitehtäväpankissa on hyviä tukikysymyksiä myös oppitunneilla pohdittavaksi.

Kuluttajakasvatus taipuu monialaisiin opetuskokonaisuuksiin

Opettajan materiaalit -sivustolla olevia oppimistehtäviä voi hyödyntää kuluttajakasvatuksen opetuksessa esimerkiksi kotitalouden, liikunnan, yhteiskuntaopin, matematiikan, TVT:n, kuvataiteen, biologian ja maantiedon sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Vaikeampaa on keksiä, missä oppiaineessa kuluttajakasvatusta ei voisi toteuttaa.

Käsiteltäviä teemoja löytyy sekä ala- että yläkouluikäisille. Sivuston materiaaleista on apua myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, sillä kuluttajataitojen opiskelussa yhdistyvät useiden eri oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet.

KKV:n Opettajalle-sivuston materiaaleja hyödyntämällä kuluttajataitojen opettamisesta voi saada oppilaslähtöisempää; esimerkiksi pohdintatehtävät, videot ja erilaiset visat ovat mukavia tapoja ottaa kuluttajaosaamisen harjoittelu pieninä paloina useammalle opetuskerralle.


Kirjoittaja

Tiia Wassholm työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa verkostot-yksikön harjoittelijana kesän 2018 ajan