Medialukutaidon opetuksen tueksi syntyi uutta aineistoa

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla on julkaistu uusi media- ja teknologialukutaitoon liittyvä opetuksen tukimateriaali: Nuori sosiaalisen median käyttäjänä.

Media- ja teknologialukutaito on tärkeä osa elämänhallintaa ja liittyy vahvasti kuluttajataitojen opetteluun. Napakkaan, alle kymmenen sivun tausta-aineistoon kannattaa tutustua ennen teeman käsittelyä oppitunnilla.

Tausta-aineistossa esitellään, miten nuoren identiteetti rakentuu sosiaalisessa mediassa. Sivuilla kuvaillaan myös sitä, kuinka erilaiset kaupalliset viestit ja brändit voi tunnistaa somessa. Kaupallisten viestien tunnistamisen opettelu on tärkeää, jotta nuori hahmottaa, kuinka omiin kulutuspäätöksiin voidaan vaikuttaa ulkopuolelta huomaamattomastikin.

Usein kuluttaja haluaa vahvistaa sosiaalisia suhteitaan kulutuksen avulla. Siksi on luonnollista, että kuluttamiseen pyritään vaikuttamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Aineiston on toimittanut VTM Veera Värtinen.

Nuoret ovat sosiaalisen median suurin käyttäjäryhmä ja alttiina kaupallisille vaikutuksille aivan kuten aikuisetkin. Someen liittyy paljon mielikuvamainontaa ja sisältöön upotettuja mainoksia hyödyntävät erityisesti nuorten keskuudessa suositut julkisuuden henkilöt. Kuluttajansuojalain mukaan mainos pitää tunnistaa, mutta vasta viime vuosina rajoitukset on saatu näkymään käytännössä myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka viesti olisi yksityishenkilön tai bloggaajan julkaisema tuotesijoittelu*) somessa, markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen hyväksi tuotetta tai palvelua markkinoidaan. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen pyritään vaikuttamaan kaupallisesti – myös sosiaalisessa mediassa.

Mainonnan vaikutusta omaan kulutukseen saattaa olla vaikea havaita, koska somejulkkisten kertomaan ja mainostamaan viestiin luotetaan niin kritiikittömästi.

Usein ihmiset haluavat vahvistaa sosiaalisia suhteitaan kulutuksen avulla. Siksi on luonnollista, että kuluttamiseen pyritään vaikuttamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa ihmiset voivat kokea yhteisöllisyyttä jakaessaan omia kulutuskokemuksiaan. Mainoksia ja kaupallisen viestinnän vaikuttamisen keinoja voidaan harjoitella tunnistamaan jo  alakouluikäisten oppilaiden kanssa.

Mainonnan vaikutusta omaan kulutukseen saattaa olla vaikea havaita, koska somejulkkisten kertomaan ja mainostamaan viestiin luotetaan niin kritiikittömästi. Lisäksi mainoksen vastaanottaminen somessa on paljon helpompaa kuin vaikkapa televisiomainoksen vastaanottaminen.

Harjoitus oppitunnille:

Järjestä oppilaiden kanssa pienryhmissä leikkimielinen kilpailu siitä, mikä ryhmä löytää eniten sosiaaliseen mediaan upotettuja mainoksia. Kerätkää mainokset kuvakaappauksina talteen ja käsitelkää lopuksi opetuskeskustelun avulla, millaisia mainonnan muotoja sosiaalisesta mediasta löytyi. Käytä KKV:n Opettajalle -sivuilla olevia infotauluja hyödyksesi.

*) Tuotesijoittelu (engl. product placement) on markkinoinnin tukimuoto, jossa markkinoitava tuote on sisällytetty esimerkiksi elokuvaan, televisio-ohjelmaan, radio-ohjelmaan, videopeliin, sanomalehden artikkeliin tai muuhun fiktiiviseen tai tosiperäiseen mediaan.

 

Lähteinä käytetty:

https://www.kkv.fi/opettajalle/media–ja-teknologialukutaito/oppimateriaalit/nuori-sosiaalisen-median-kayttajana/

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/oppimateriaalit/kuluttajateesit.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/markkinointi-ja-asiakassuhde/mainonnan-tunnistettavuus/


Kirjoittaja

Tiia Wassholm työskenteli Kilpailu- ja kuluttajavirastossa verkostot-yksikön harjoittelijana kesän 2018 ajan.