Työpajatyöskentelystä uusia työkaluja opetukseen

Ei kommentteja

Opettajille 3. kesäkuuta järjestetyn Asumisen taidoilla kohti ilmastomyönteistä arkitajua -koulutuspäivän iltapäiväosiossa päästiin ideoimaan uusia tapoja ilmastoasiat huomioivan kuluttaja- ja talousosaamisen opettamiseen. Koulutukseen osallistuneet kiersivät pienryhmittäin neljässä työpajassa, joita olivat Ostopolkupaja, Rahapaja, Ilmastoystävällisen asumisen paja sekä Kodin elektroniikkapaja. Työpajoissa ideoidut oppimistehtävät tulevat myöhemmin kaikkien opettajien käyttöön KKV:n verkkosivuille.

1. Ostopolkupaja toi tutuksi kaupan tekemisen monet vaiheet

Ostopolkupajan ohjasivat Taina Mäntylä ja Emilia Hyvönen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Pajassa opettajat pääsivät sijoittamaan kuvakorteissa olleita erilaisia ostamisen vaiheita kuvaavia tapahtumakortteja lautapelin muotoon rakennetulle ostopolulle. Kun ostopolkua tarkasteltiin erilaisten erimerkkitapahtumien kautta, polku tuli prosessina helpommin hahmotettavaksi. Opettajilta saatiin myös arvokkaita kommentteja ostopolun visuaaliseen ja sisällölliseen kehittämiseen.

2. Rahapajassa jumpattiin oma kuluttajaminä näkyväksi

Rahapaja tarjosi esimerkkitehtäviä siihen, kuinka oppilaiden kanssa voisi keskustella omista kulutustottumuksistaan sekä tähän vaikuttavista tekijöistä. Toiminnallisessa osuudessa pohdittiin aluksi karrikoitujen kuluttajatyyppien avulla omaa rahankäyttöä. Valkokankaalle heijastetut hahmot, kuten tarkka rahankäyttäjä tai tuhlaaja, käytiin yksitellen läpi. Seisomaan piti nousta, kun hahmo kolahti omaan toimintaan. Koska kuluttaja saattaa toimia eri tavoin erilaisissa tilanteissa, seisomaan sai nousta useamman hahmon kohdalla. Tämä kävi mainiosti taukojumpasta!

Ei ole lainkaan yllättävää, että ilmastoteemaan keskittyvänä päivänä tärkeimmäksi kouluissa opetettavaksi taloustaidoksi nostettiin kestävät elämäntavat.

Tässä työpajassa selvisi myös se, mitä talousosaamisen osa-alueita opettajat pitävät tärkeinä. Vaihtoehdot oli kerätty OPS:sta. Ei ole lainkaan yllättävää, että ilmastoteemaan keskittyvänä päivänä tärkeimmäksi kouluissa opetettavaksi taloustaidoksi nostettiin kestävät elämäntavat. Opettajat perustelivat valintaansa sillä, että kestävät elämäntavat on erinomainen kattokäsite, jonka voidaan ajatella pitävän sisällään esimerkiksi kohtuullisen kuluttamisen ja taloudellisen kestävyyden kautta henkilökohtaisen budjetoinnin sekä hintavertailun.

Toiminnallinen ja osallisuutta tukeva harjoitus oli vuorossa viimeiseksi, kun opettajat pääsivät arvottamaan prototyyppivaiheessa olevan oppimistehtävän avulla omia kulutustarpeitaan, kuten esimerkiksi matkustamista ja vakuutuksia tarpeellisuuden, turhuuden ja välttämättömyyden kautta. Tämä tehtävä toimii erinomaisena keskustelunherättäjä. ”Mikä toiselle on turhaa, saattaa toiselle olla välttämättömyys.”

Rahapajan toteuttivat yhteistyössä Erkki Ukkola Marttaliitosta ja Ella Niini Suomen Setlementtiliitosta.

3. Ilmastoystävällisen asumisen pajassa ideoitiin luovasti uusia oppimistehtäviä

MOTIVA:n Elina Ovaskaisen ohjaama työpaja oli toteutettu palvelumuotoilun hengessä. Osallistujat saivat 10 minuuttia aikaa ideoida uusi oppimistehtävä aiheena kulutussähkö, lämmitys tai vesi. Tätä ennen oli annettu pieni hetki aikaa muistella, mitä aiheista jo opetetaan. Työpajassa työstettiin esimerkiksi sähkönkulutuksen budjettipeliä, joka auttaa hahmottamaan sähkölaskun muodostumista annettujen pelikorttien avulla.

4. Kodin elektroniikkapajassa tehtiin ajatusmatka eettisen läppärin jäljille 

Neljännessä työpajassa perehdyttiin kuluttajan vaikuttamismahdollisuuksiin kodin elektroniikkaan liittyvässä kuluttamisessa. Työpajan alkuun katsottiin video, jossa kerrottiin tietoteknisten laitteiden eettisyydestä sekä mahdollisuuksista kiertotalouteen. Videon jälkeen vaihdettiin ajatuksia muun muassa siitä, millaisia mahdollisuuksia kuluttajilla on vaikuttaa tuotantoketjun eettisyyteen. Video johdattelee hyvin aiheeseen esimerkiksi ennen oppituntia katsottaessa.

Lue lisää kesäkoulutuspäivästä aikaisemmasta postauksesta.

 Tiia Wassholm työskentelee projektiasiantuntijana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ammatilliseen osaamiseen liittyvän kuluttajakasvatuksen parissa.