Voiko kuluttaja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen videoiden katselulla?

Ei kommentteja

Vastaus: voi, vähentämällä videoiden katselua. Miksi? Keskustelussa kuluttajan vaikutusmahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä toistuvat usein jo tutuksi tulleet ilmastoteot. Sellaisia ovat esimerkiksi ruokahävikin välttäminen, energian säästäminen, kierrättäminen, julkisen liikenteen ja satokauden kasvisten käytön suosiminen, vesi- ja hiilijalanjäljen pienentäminen – mahdollisuuksia on moneksi! Viime vuosina on alettu kiinnittämään enemmän huomiota myös tieto- ja viestintäteknologian aiheuttamaan kasvavaan energian kulutukseen ja sen hiilidioksidipäästöjen määrään – tietotekniikka-alan hiilidioksidipäästöt on uutisoitu olevan jo kovemmat kuin lentoliikenteellä.

Tämän YLE:n uutisen mukaan eritoten nettivideoiden ja suoratoistopalvelujen katselun suosio aiheuttaa tieto- ja viestintäliikenteen energiankulutuksen kasvun, josta 58 % aiheutuu nettivideoiden katselusta. Kuluttajalle tämä ei näy suurempana sähkölaskuna, vaan päästöt syntyvät suurissa eri puolille maailmaa sijoitelluissa palvelimissa ja jättimäisissä konesaleissa, jotka tarvitsevat jatkuvaa jäähdyttämistä. OECD-maiden vertailussa, suomalaiset katselevat videoita erityisen paljon ja syynä siihen ovat mm. rajattomat mobiilidataliittymät. Tietotekniikka-alalla pyritään parantamaan energiatehokkuutta, mutta mitä keinoja kuluttajalla on tieto- ja viestintäliikenteen energian kulutuksen vähentämiseksi?

YLE uutisoi jo vuonna 2017 aiheesta ja esitti konkreettisen listan keinoja, joiden avulla omaa energian kulutustaan voi vähentää. Ohessa lista, jota voi pohtia ja hyödyntää myös opetuksessa.

Miten internetin käyttäjä voi säästää energiaa?

  • Harkitse, mitkä laitteet on järkevää yhdistää verkkoon. Esineiden internetin yleistyessä, entistä useampi kodinlaite on verkossa. Se tarkoittaa kotien passiivisen sähkönkulutuksen kasvua
  • Sulje kodin langaton verkko, kun et ole kotona. Langaton verkko kuluttaa sähköä kymmeniä watteja. Kulutus on pientä, mutta sillä on merkitystä, jos Suomen 2,5 miljoonaa kotitaloutta muuttaa kulutustottumuksiaan.
  • Kun käytät tietokonetta, taulutietokonetta, älypuhelinta sammuta ohjelmat, joita et käytä. Esimerkiksi älypuhelimen aina päällä olevat sovellukset kuluttavat energiaa, vaikka laite ei olisi aktiivisessa käytössä.
  • Sähköpostit voit ladata omalle koneelle, pois palvelimilta.
  • Kun katsot videoita internetissä käytä uusimpia pakkausmenetelmiä, jos se on mahdollista.
  • Videoiden katsominen heikommalla kuvan laadulla pudottaa sähkön kulutusta.

Nuoret ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja haluavat oppia keinoja sen hillitsemiseksi. Kun mietitään omia arjen ilmastotekoja, ei useinkaan tule ajatelleeksi, että videon katselun voisi korvata jollakin muulla aktiviteetilla, vaikkapa lukemalla kirjaa tai ulkoilemalla. Tieto- ja viestintäliikenteen päästöt olisikin tärkeää ottaa huomioon, kun opetuksessa käsitellään energiankulutusta ja omia vaikutusmahdollisuuksia.

Tarjolla on jo monenlaista oppimateriaalia energiankulutuksen käsittelyyn: inspiraatiota ja energiankulutusta käsitteleviä oppimistehtäviä löytyy esimerkiksi WWF:n verkkosivuilta. Oppilaille soveltuvaksi kotitehtäväksi sopisi tämä Motivan testi, jolla voi tutkia oman kodin energiatehokkuutta yhdessä vanhempien kanssa tai Sitran Elämäntapatesti. Nämä testit eivät kuitenkaan sisällä näkökulmaa digikulutuksen vähentämisestä. Seuraavan tehtävän kautta sitäkin aihetta voidaan pohtia:

Kaikella kuluttamisella on energiajalanjälki ja hiilijalanjälki, myös digikuluttamisella. Tietotekniikka-alan päästöt ovat jo lentoliikennettä suuremmat. Mistä minä voisin tinkiä digikulutuksessani ja mitä vaihtoehtoista tekemistä keksin videoiden katselulle? Mitä muuta hyötyä digikulutuksen vähentämisestä voi olla, päästöjen vähentämisen lisäksi?


Kirjoittaja:

Emilia Hyvönen työskenteli harjoittelijana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa kuluttajakasvatuksen tehtävissä kesällä 2019.