Paluu yrittäjyyskasvatuspäivien tunnelmiin

Ei kommentteja

Osallistuimme 2.-3. lokakuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä järjestetyille yrittäjyyskasvatuspäiville, joiden teemana oli Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön ja yrittäjäksi. Tapahtumassa pääsimme kuulemaan useita luentoja yrittäjyyskasvatuksesta eri näkökulmista. Tapahtuman pääpuhujina toimivat professorit Sirje Ustav Virosta, Daniele Morselli Italiasta sekä Ulla Hytti Suomesta. Luentojen lisäksi kaksipäiväisessä tapahtumassa järjestettiin työpajatyöskentelyä.

Miten kuluttajaosaaminen liittyy yrittäjyyskasvatukseen?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli mukana tapahtumassa ensi kertaa, sillä KKV:ssa on käynnissä yritysten ja tulevien ammattilaisten kuluttajansuojan osaamisen kehittämiseen tähtäävä hanke. KKV tuottaa yrityksille informaatiota ja tarjoaa kuluttajien lisäksi myös yrityksille neuvontapalveluja kuluttajaoikeuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Kuluttajaoikeudellinen osaaminen ja asiakasosaaminen ovat tärkeitä taitoja ennen kaikkea kuluttajamarkkinoilla toimiville yrittäjille.

Yrittäjyyskasvatuspäivillä tuotiin esiin mielenkiintoisia näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuudesta. Professori Ulla Hytti luennoi kriittisestä lähestymistavasta yrittäjyyskasvatuksen sekä -tutkimuksen tarkasteluun. Hyviä asioita on jo tapahtunut, sillä Hytin mukaan on huomattu, että yrittäjyyskasvatusta tarvitsevat kauppatieteilijöiden lisäksi myös muilla aloilla opiskelevat.

Yrittäjyyskasvatusta tulisi tarkastella nyt monessa suhteessa uusin silmin. Kestävyyden kannalta on oleellista, että yrittäjyyskasvatuksessa ei keskitytä ainoastaan voittoa tavoittelevien yrittäjien kehittämiseen. Tarvitaan myönteistä asennoitumista myös kestävään yrittäjyyteen. Myös opetusmenetelmiä voidaan tarkastella arvioiden. Hytin mukaan helposti käyttöön otettava työväline Business model canvas on nopea ratkaisu opetukseen, mutta voisiko yrittäjyyttä opettaa toisin?

Vastuullisuutta ja yrittäjämäisiä asenteita

Suomen yrittäjien, Nuori yrittäjyys ry:n, Haaga-Helian ja Varustelekan järjestämä iltapäivä kirvoitti esiin vahvoja kantoja yritysten vastuullisuudesta. Haaga-Helian puheenvuorossa nostettiin esiin uutta kulmaa vastuullisuuteen: jos vastuullisuus nähtiin aikaisemmin ylimääräisenä kulueränä, nyt se voidaan nähdä mahdollisuutena ja lisäarvoa tuottavana tekijänä. Kunhan markkinointi seuraa rehellisesti todellisia toimia.

Blogissa on kirjoitettu hiljattain aiheeseen liittyen yritysten vastuullisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä. Tutustu kirjoitukseen: Vastuullisuus myy – ostammeko sen?


Kirjoittajat:

Tiia Wassholm työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa kuluttajakasvatuksen asiantuntijana. Taustaltaan Tiia on kasvatustieteen maisteri, kotitalousopettaja ja restonomi (AMK). Kokemusta häneltä löytyy sekä kuluttajan että kuluttajakaupan työntekijän roolista.

 

 

Taina Mäntylä toimii KKV:ssa kuluttajakasvatuksen asiantuntijana. Taustaltaan Taina on kuluttaja, kotitalousopettaja ja lastentarhaopettaja, joka on opettanut ja kasvattanut työhistoriansa aikana melkein kaiken ikäisiä.