Hyödynnä Consumer Law Readyn harjoituksia opetuksessa

Ei kommentteja

Consumer Law Ready tarjoaa kuluttajansuojaan liittyviä käytännönläheisiä materiaaleja yrityksille ja tuleville ammattilaisille. Hankkeen tarjoamien materiaalien avulla voi ottaa haltuun erityisesti verkkokauppaan ja kotimyyntiin sekä takuuseen ja virhevastuuseen liittyvää osaamista. Yritysten lisäksi materiaalit kannattaa ottaa hyötykäyttöön esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelijoille, jotka tarvitsevat työelämään siirryttyään kuluttajaoikeusosaamista.

Monipuolisia itseopiskelumateriaaleja opiskelijoille ja työntekijöille

Hankkeen verkkosivut tarjoavat opiskeluun verkkomateriaaleja, joissa opiskelija voi harjoitella muun muassa tiedonantovelvollisuuteen, peruuttamisoikeuteen, kuluttajan oikeuksiin ja myyjän virhevastuuseen liittyviä osioita. Moduulit sisältävät lyhyitä englanninkielisiä ja suomeksi tekstitettyjä opetusvideoita sekä luettavia taustamateriaaleja, jotka opiskeltuaan opiskelija voi testata osaamistaan tietovisojen avulla.

Kuluttajansuojasta raamia hyvään asiakaspalveluun

Jo opiskelijoille kannattaa opettaa kuluttajansuojasta. Yritykset hyötyvät osaavista työntekijöistä, jotka hallitsevat kuluttajansuojan peruskäytännöt. On selvää, että osaaminen säästää yrityksiltä aikaa ja rahaa, kun esimerkiksi reklamaatiot osataan hoitaa ilman turhia epäselvyyksiä.

Kuluttajansuojan osaaminen tuottaa yrityksille arvoa. Kuluttajien luottamus markkinoita kohtaan paranee, kun myyjät hallitsevat kuluttajalainsäädännön perusasiat, kuten palautuskäytännöt, virhevastuun ja tiedonantovelvollisuuden.

Vaikka Consumer Law Ready -koulutusohjelma on virallisesti suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kouluttautumiseen, sen verkkomateriaaleja voivat hyödyntää hyvin myös oppilaitokset.

Kuluttajansuojaan liittyvää koulutusta on tarjolla yrityksille kaikkialla Euroopassa. Euroopan kuluttajajärjestö BEUC:n koordinoimaa Consumer Law Ready -hanketta rahoittavat Euroopan parlamentti ja komissio.

https://www.consumerlawready.eu/


Kirjoittaja:

Tiia Wassholm työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa kuluttajaosaamisen ja oppimisen tiimin asiantuntijana. Taustaltaan Tiia on kasvatustieteen maisteri, kotitalousopettaja ja restonomi (AMK). Kokemusta häneltä löytyy sekä kuluttajan että kuluttajakaupan työntekijän roolista.