Joulun taikaa ostopolulla

Ei kommentteja

Lähestyvä joulu tarjoaa mitä parhainta materiaalia opetella kuluttajataitoja ilmiölähtöisesti. Joulu perustuu vuosi vuodelta enemmän kuluttamiseen ja lahjojen ostamiseen. Myös lapset ja nuoret tekevät pieniä lahjaostoksia, joten oppilaille kannattaa havainnollistaa kauppojen tekemiseen liittyviä ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Joululahjahankintoihin liittyviä kuluttajataitoja voi harjoitella seuraavassa esiteltävien ostopolun harjoitusten avulla. Ostopolun voi ottaa aluksi haltuun ”Ostopolku tutuksi” -harjoituksen avulla.

Joulun alla televisio, kadunvarret ja some täyttyvät mainoksista

Harjoitelkaa oppilaiden kanssa medialukutaitoa ja kestävää kuluttamista. Pohtikaa sitä, kuinka meille kohdennettu mainonta herättää halun ostaa. Tutustukaa verkkokauppaan ostosympäristönä. Voiko vertailusivustoihin luottaa? Miten verkkokaupassa asioiminen eroaa kivijalkamyymälässä solmituista kaupoista? Tehkää oppilaiden kanssa esimerkiksi tämä maksu- ja toimitustapoja käsittelevä harjoitus.

Joululahjalla ei aina ole vaihto- ja palautusoikeutta

Tehdyt kaupat sitovat niin myyjää kuin ostajaakin. Kyseessä on sitova sopimus. Kivijalkamyymälästä ostetulla virheettömällä joululahjalla ei ole automaattisesti vaihto- tai palautusoikeutta. Liike saattaa kuitenkin tarjota vaihto- ja palautusmahdollisuuden lisäetuna. Kannusta oppilaita tutustumaan kaupan ehtoihin huolellisesti jo ennen kauppojen tekemistä.

Entä, jos tuotteessa onkin virhe?

Ostopolku ei suinkaan pääty siihen, kun tuotteen tuo kotiin tai ottaa ostamansa palvelun käyttöön. Kuluttaja saattaa joutua käyttämään oikeuksiaan, jos tuote tai palvelu ei vastaa sovittua tai laskutuksessa on ollut virheitä. Oppilaille kannattaa opettaa, että kuluttajana toimiessaan heillä on myös velvollisuuksia: tuotetta tulee käyttää käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia sovituista maksuista.

Tehkää oppilaiden kanssa esimerkiksi virhetilanteisiin liittyviä harjoituksia ostopolun askeleelta ”Kun kaikki ei mene niin kuin sovittiin”. Näihin harjoituksiin kannattaa palata myös tammikuussa lomien jälkeen.

Joulun jälkeen on hyvä hetki tarkastella palveluhävikkiä

Loman aikana monilla on aikaa kuluttaa erilaisia suoratoistopalveluja. Arjen koittaessa onkin hyvä hetki tarkastella omaa tarvettaan esimerkiksi suoratoistopalvelun jatkuvalle tilaukselle. Tutustukaa oppilaiden kanssa palveluhävikkiin ja pohtikaa, miten omia kuluja voisi vähentää. Voitte tehdä myös ostopolun viimeiseen vaiheeseen liittyviä harjoituksia.

 


Kirjoittaja:

Tiia Wassholm työskentelee Kilpailu- ja kuluttajavirastossa kuluttajaosaamisen ja oppimisen tiimin asiantuntijana. Taustaltaan Tiia on kasvatustieteen maisteri, kotitalousopettaja ja restonomi (AMK). Kokemusta häneltä löytyy sekä kuluttajan että kuluttajakaupan työntekijän roolista.