Etäopiskelupaketti: kotitalouden oppiaine

Ei kommentteja

Kaikki Suomen peruskoulut ovat toistaiseksi suljettuja ja sen takia kokosimme opettajille heti käyttöönotettavia oppimistehtäviä. Harjoitusten toteuttaminen ei vaadi läsnäoloa koulussa.

Seuraavat harjoitukset soveltuvat kotitalouden opettamiseen peruskoulussa. Harjoituksissa huomioidaan kuluttamiseen liittyvän ostopolun kokonaisvaltaisuus, minkä vuoksi etäopiskelupaketti sisältää harjoituksia kaikista ostopolun vaiheista. Vaiheita on viisi: minä kuluttajana, mainonta, kaupanteko, erilaiset kulutustilanteet ja niihin reagoiminen sekä tuotteiden jatkokäyttö tai kierrättäminen.

KKV:n sivujen Kotitehtäväpankin harjoituksista suurin osa on toteutettavissa täysin etänä ja etäopiskelupakettiin valitut harjoitukset ovat sellaisia, joiden tekeminen ei edellytä huoltajan apua.

Minä kuluttajana

Kulutusta meillä ja muualla

Harjoituksen avulla oppilas harjoittelee omien kulutustapojensa tunnistamista ja sanoittamista sekä tutustuu kuluttamiseen eri puolella maailmaa. Oppilaat voivat tarvita apua löytääkseen täsmälliset hakusanat, mikä kannattaa huomioida tehtävää aloitettaessa.

Vertaile, laske ja pohdi omaa arkeasi (Harjoitus 1)

Oppilas etsii ravintolan verkkosivuilta ruoka-annoksen ja tutkii kaupan verkkosivuilta, mitä annoksen valmistaminen kotona maksaisi. Harjoitus ohjaa oppilasta laskemaan ja vertailemaan hintoja sekä auttaa oppilasta ymmärtämään ruoan valintaa ohjaavia tekijöitä.

Mainonta

Tiedon keruuta kodissa

Oppilaan tulee kerätä mahdollisimman monta erilaista merkkiä kotinsa elintarvike- ja pesuainepakkauksista sekä vaatteista. Merkit voivat liittyä esimerkiksi ympäristöön, tuotteen alkuperään, tuottajiin tai raaka-ainesisältöön ja niihin tutustuakseen oppilaan tulee vastata annettuihin apukysymyksiin. Merkit liimataan vihkoon ja tuotoksesta lähetetään kuva opettajalle tai vaihtoehtoisesti ne voidaan kerätä myös verkkoalustalle.

Tutkitaan tubetusta

Oppilas harjoittelee tunnistamaan sosiaalisen median mainontaa ja pohtimaan sen vaikutuksia kuluttamiseen. Oppilaan tehtävänä on katsoa viisi Youtube-videoa ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin.

Kaupanteko

Hankintoja ja valintoja

Harjoituksessa suunnitellaan puhelimen ostamista ja suunnittelun tueksi on saatavilla kymmenen apukysymystä. Tehtävän avulla oppilas harjoittelee ostotarpeen tunnistamista, sopimukseen sitoutumista sekä sopimusten ja hintojen vertailua. Lisäksi oppilasta autetaan tunnistamaan sosiaalisen paineen vaikutuksia kuluttamiselle. Harjoituksen tukena voidaan hyödyntää Kuluttajansuojan perusasiat -videota.

Vinkit eriyttämiseen:
1. Maksamisen alkeita voidaan harjoitella Hankintojen maksaminen -harjoituksen avulla.
2. Harkintaa ja tiedonhallintaa -harjoitus on haastava ja soveltava harjoitus, jossa huomioidaan myös kaupantekoa edeltävät ja sen jälkeen tapahtuvat vaiheet. Jos haluat antaa oppilaillesi laajaa osaamista mittaavan tehtävän, valitse tämä!

Käytän, kulutan ja reagoin

Kuluttajan oikeuksia käyttämässä (Harjoitukset 1 & 2)

Harjoituksessa 1 oppilas perehtyy reklamaatioon ja harjoittelee sen tekemistä. Tehtävän tekemiseen tarvittavat tietolähteet löytyvät tehtäväohjeista, ja niiden lisäksi oppilas voi tutustua myös videoon reklamaatiosta. Tavoitteena on, että oppilas lähettää reklamaatioapurin avulla tuotetun reklamaation opettajalle tarkastettavaksi.

Harjoituksessa 2 tutustutaan kaupan perumiseen, kuitin merkitykseen, takuuseen ja virhevastuuseen apukysymysten avulla. Tehtäväohjeet sisältävät linkit sivuille, joista oppilas löytää tietoa aiheisiin liittyen.

Päätän jatkosta

Kierrätystä

Harjoituksen avulla oppilas perehtyy oman kotitaloutensa ja lähiympäristönsä kierrätysmahdollisuuksiin ja -tottumuksiin. Harjoituksen tueksi on saatavilla apukysymyksiä, joihin oppilaan tulee vastata.

Sopimuksen purkaminen (Kotitehtävä)

Tältä sivustolta oppilaat tekevät ainoastaan kotitehtävän, sillä muut tehtävät vaativat läsnäoloa koulussa. Kotitehtävä auttaa oppilaita hahmottamaan, millaisiin sopimuksiin perheessä on sitouduttu. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, miksi sopimusehtoihin tulee tutustua ja miten erilaiset sopimukset puretaan.

Osaamisen arviointiin suosittelemme Ostajan askeleet -harjoitusta. Sitä voidaan hyödyntää myös runkona opetusta laadittaessa. Lisää etänä toteutettavia harjoituksia löydät KKV:n verkkosivujen Kotitehtäväpankki -osiosta.