Kuluttajaosaamisen keskustelunavauksia Centria-ammattikorkeakoulussa

Ei kommentteja

Saavuimme keväiseen Kokkolaan tiistaina 10.3. Tunnelma oli iloisen jännittynyt seuraavana päivänä koittavan rekry-tapahtuman johdosta. Olimme tavanneet Centrian projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatasen viime syksyisillä yrittäjyyskasvatuspäivillä ja huomasimme nopeasti, että meillä on yhteisiä tavoitteita. Saimme kutsun tapahtumaan, joka yhdistää opiskelijat, opettajat ja paikalliset yrittäjät. Odotukset olivat korkealla, sillä pääsisimme vaihtamaan ajatuksia kuluttajaosaamisesta ammattikorkeakoulun ja yritysten kanssa.

Vastaanotto Kokkolassa oli avoin ja keskustelut vahvistivat käsitystä siitä, että kuluttajansuojan tuntemus koetaan tärkeäksi opetussisällöksi ja osatekijäksi esimerkiksi yritysten riskienhallinnassa. Pohdimme yhdessä, miten kuluttajalainsäädäntöä voi opettaa käytännönläheisesti tavalla, jolla opiskelijoille muodostuu asiasta selkeä kokonaiskuva. Siksi lähestyimme asiaa pedagogisen mallin, myyjänvastuupolun avulla.

Kuluttajansuojan osaamisella lisää arvoa yritykselle

Tapahtumassa pidin Taina Mäntylän kanssa Kokkolan alueen opiskelijoille, opettajille ja yrittäjille iskupuheenvuoron aiheesta ”Kuluttajansuojalaki luo raamit loistavalle asiakaspalvelulle”. Esittelimme kehitteillä olevan myyjänvastuupolun, jonka tarkoituksena on auttaa hahmottamaan kuluttajansuojaan liittyvää osaamista kaupantekoon liittyvänä kokonaisuutena.

Myyjänvastuupolku

Puheenvuorossamme kerroimme niistä hyödyistä, joita kuluttajansuojan osaaminen tuo pitkällä tähtäimellä yritykselle. Suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut määrittävät usein koko polun aikana syntyvää asiakaskokemusta. Yritykselle saattaa aiheutua jälkikäteen turhia kuluja, kun tietoteknisiä järjestelmiä joudutaan paikkaamaan, mikäli huomioon ei ole otettu esimerkiksi alaikäisten tunnistamiseen liittyviä tekijöitä. Toisaalta asiakastyytyväisyys paranee väistämättä, kun markkinointi on asiallista, sopimusehdot reilut ja mahdollisissa virhe- ja viivästystilanteissa osataan toimia kuluttajalainsäädäntöä noudattaen.

Kuluttajansuojan kokonaisuutta havainnollistava myyjänvastuupolku otettiin vastaan kiinnostunein mielin. Kehitämme mallista oppimisen työkalua edelleen saadun palautteen perusteella. Millaisia ajatuksia myyjänvastuupolku herättää sinussa? Osallistu keskusteluun blogin kommenttikentässä tai Twitterissä!