Mitä lapsille tulee opettaa tietoturvasta?

Ei kommentteja

Suomi on pitkälle digitalisoitunut yhteiskunta, minkä takia tietoturvaosaaminen on suomalaisille erittäin tärkeä kansalaistaito. Tämä koskee myös lapsia ja nuoria, joille netti on luonnollinen ja tärkeä osa sosiaalista elämää. Turhien rajoitteiden tai pelottelun sijaan lapselle voidaan opettaa erilaisia netinkäytön perustaitoja ja pelisääntöjä, joiden avulla netin käytöstä tehdään kaikille turvallista. Kyberturvallisuuskeskuksen oppaiden avulla lapset, vanhemmat  ja opettajat voivat harjoitella netin turvallista käyttöä yhdessä.

Netiketti – Käytöstavat verkossa

Hyvä käytös netissä ei poikkea juurikaan siitä, mitä hyvästä käytöksestä opetetaan verkon ulkopuolella. Lasten tulee kuitenkin ymmärtää, että reagoiminen, kuten julkaisun jakaminen voidaan tulkita myös kiusaamiseksi. Valitettavan usein nettikiusaaminen on osa muuta kiusaamista. Siksi aikuisen tulee huolehtia, ettei verkko- ja koulukiusaamista tarkastella toisistaan erillisinä. Yllättävän usein verkkokiusaaminen ylittää rikoksen rajat, jolloin siitä tulee myös vanhempia koskettava poliisiasia. Kiusaamisesta pitäisi aina keskustella luotettavan aikuisen kanssa, mutta lasta voi myös muistuttaa sivujen ylläpitäjistä, joihin voidaan ottaa tarvittaessa yhteyttä. Loukkaavien sisältöjen tallentaminen voi olla kiusaamistilanteessa tärkeää todistusaineistoa opettajalle ja poliisille.

Yksityisyyden suoja

Kuvamateriaalin lisääminen nettiin saattaa paljastaa kriittistä tietoa potentiaaliselle hyväksikäyttäjälle. Edes hetken aikaa näkyvillä olevat Snapchat-kuvat eivät poistu kokonaan verkon infrastruktuurista – ne ovat yhtä lailla dataa. Lasten, mutta myös aikuisten tulee punnita tarkkaan, mitä kaikkea julkaisu kertoo esimerkiksi lapsen ulkonäöstä tai asuinpaikasta. Joissakin sovelluksissa sijaintitiedot paljastavat käyttäjän olinpaikan muutaman metrin tarkkuudella. Lapselle tieto kavereiden sijainnista voi olla hauska lisä, mutta vastuu paikannukseen liittyvien riskien arvioimisesta on vanhemmilla. Aikuisella on velvollisuus pysyä perillä eri sovellusten ominaisuuksista ja auttaa säätämään profiili niin, että tiedot näkyvät ainoastaan kavereille.

Kehen ja mihin voi luottaa?

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, on kyseessä todennäköisesti huijaus. Suuri osa näistä tapahtuu sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä, joissa lapsille saatetaan tehdä kohdennettua mainontaa. Roskapostisuodatin on hyvin konkreettinen tapa lieventää riskiä tulla huijatuksi. Myös lapsilukon avulla hakutuloksia voidaan suodattaa lapsille paremmin soveltuviksi. Opettaja voi mainita näiden käyttöönotosta suoraan vanhemmille.

Laitteiden ja ohjelmien tietoturvallisuus

Sivuutamme usein sen tosiasian, että saman salasanan käyttäminen kaikissa palveluissa on riskialtista. Jos yksi salasana murretaan, on rikollisten helppo päästä käsiksi muihinkin käyttäjätileihin. Pilvipalvelussa saattaa olla yksityiskäyttöön tarkoitettuja kuvia, kun taas sähköpostista saattaa löytyä tärkeääkin henkilökohtaista tietoa.

Turvallisen netinkäytön tueksi on kehitetty myös lukuisia ”hyviksiä”, joihin on pureuduttu myös Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemissa Turvallisesti Netissä -oppaissa. Viruksentorjuntaohjelmien ja henkilökohtaisen palomuurin avulla vanhempi voi estää haittaohjelmien lataamisen netistä. Nämä kuitenkin menettävät merkityksensä, jos näitä ei muisteta päivittää, jolloin automaattisten päivitysten asentaminen voi olla lasten kohdalla hyödyllistä.

Uusia oppimisen tapoja

Tietoturvaosaaminen ei ole kokonainen ilman riittävää medialukutaitoa. Mikäli lapselle ei anneta mahdollisuutta harjoitella toimintaa verkkoympäristössä, on hänen hyvin vaikea suhtautua netin sisältöihin kriittisesti aikuisena. Kasvattajan näkökulmasta on siis tärkeää pitää kiinni siitä, että mediakasvatus on ajan tasalla. Aihetta voi lähestyä lapsille tutuilla tavoilla, esimerkiksi opetuspelien tai -videoiden kautta. Lapsen voi tutustuttaa tietoturvaan Spoofy-pelin avulla, joka on voittanut vuoden 2020 digitaalisen oppimisratkaisun yleisöäänestyksen.

Spoofy-tietoturvapeli lapsille: https://spoofy.fi/

Spoofy-materiaalit opettajille: https://spoofy.fi/opettajille


Kirjoittaja:

Katri Leppälaakso työskentelee Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksessa viestintäharjoittelijana.