Tuuppausta tutkimassa

Ei kommentteja

Tuuppaus (engl. nudging) on Richard Thalerin kehittämä käyttäytymis-taloustieteellinen teoria, jonka havaitsemisesta hänet palkittiin Nobelilla vuonna 2017. Teorian mukaan ihmisten ostokäyttäytyminen on irrationaalista, mikä tekee sen ennakoimisen mahdottomaksi.

Tuuppaamisella ohjataan kuluttajaa tekemään joko hänen itsensä tai ympäristön kannalta edullisia valintoja. Tuotteen valinnasta tehdään tuuppauksen avulla entistä helpompaa ja houkuttelevampaa, jotta kuluttajat tarttuisivat siihen matalalla kynnyksellä. YK:n kuluttajan perusoikeuksiin kuuluu mahdollisuus tehdä itsenäisiä valintoja, minkä tuuppaus mahdollistaa.

Tuuppaamisen tunnistamisen voidaan tulkita kuuluvan osaksi monilukutaitoa. Oppilaiden – kuten aikuistenkin – on syytä tiedostaa toimintoja, joilla kuluttamistamme pyritään ohjaamaan haluttuun suuntaan. Tuuppausta kannattaakin tutkia oman toimintaympäristön kautta – esimerkit tuskin loppuvat kesken.

Hyvä esimerkki irrationaalisesta ostokäyttäytymisestä on ruoan valintaa koskeva päätöksenteko. Olemme tietoisia terveellisen ruokavalion koostumuksesta ja niistä tekijöistä, jotka voivat horjuttaa sitä, mutta teemme siitä huolimatta terveyden kannalta epäedullisia ruokavalintoja. Miksi?

Thalerilainen tuuppaus-ajattelu onkin ollut syynä myös kuluttajapolitiikan ja sen keinojen uudelleen pohtimiselle. Terveelliseen ruokavalioon siirtyminen ei onnistu pelkästään informaatiota lisäämällä, vaan sen tueksi tarvitaan myös tuuppausta, eli kuluttajan valintoja helpottavia toimia.

Aihetta voi tutkia oppilaiden kanssa esimerkiksi havainnoimalla koulun ruokalassa tai ruokakaupassa ilmeneviä tuuppauksen keinoja. Miksi kasvikset ovat aina linjaston ja ruokakaupan alkupäässä? Ympäristön havainnoimisen lisäksi tuuppausta voidaan tutkia toteuttamalla erilaisia tuuppauskokeiluja joko koti- tai kouluympäristössä. Esimerkki helposta kotona toteutettavasta tuuppauskokeilusta on selvittää, lisääkö hedelmien tai valmiiksi kuorittujen kasvisten esillä pitäminen niiden kulutusta.

Oppilaat viettävät tänä keväänä ennätyksellisen paljon aikaa kotioloissa, joten lähiympäristö on otollinen tutkimuksen kohde. Oppilaita voi kannustaa havainnoimaan lähiympäristössä ilmeneviä toimintoja, jotka muistuttavat tuuppausta. Lisäksi oppilaita voi kannustaa kehittämään omia, terveydelle edullisia tuuppausmenetelmiä.