Tutustu uuteen opettajan oppaaseen korkeakouluille ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Ei kommentteja

Mahtavia uutisia: olemme julkaisseet ensimmäisen korkeakouluille ja ammatillisiin oppilaitoksiin tarkoitetun opettajan oppaamme!

Opettajan opas auttaa suunnittelemaan korkeakouluun ja ammatilliseen oppilaitokseen soveltuvia opintokokonaisuuksia, joissa kuluttajansuojan periaatteita tarkastellaan myyjän tai palveluntarjoajan näkökulmasta. Osaaminen on jaettu kolmeen eri tasoon, joten tiedon syvyyden voi kohdentaa opiskelijoiden koulutusasteella tavoitellun osaamisen tason mukaiseksi. Opetuksen suunnittelussa tulee huomioida myös opiskelijoiden aiemmat tiedot ja valmiudet.

Oppaassa esitellään kuluttajansuojan opetuksen tavoitteet kolmelle eri tasolle:

Ammatilliset perusteet

Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään koulutusalaan liittyviä kuluttajansuojan ilmiöitä. Oppijaa autetaan muodostamaan kokonaiskuvaa toimintaympäristöstään. Tämä sopii myös perusopetuksen yrittäjyyskasvatukseen.

Ammatillinen osaaminen

Opetuksessa keskitytään harjoittelemaan koulutusalan kannalta keskeisiä kuluttajansuojaan liittyviä toimia. Oppijaa ohjataan toimimaan kuluttajansuojan mukaisesti sekä autetaan ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja oman toiminnan seurauksia. Tämä sopii erityisesti toisen asteen ammatillisiin opintoihin.

Ammatillinen korkea-aste ja asiantuntijuus

Opetuksessa ja ohjauksessa tähdätään soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun. Opetus ja oppiminen keskittyvät aiemmin opitun tiedon soveltamiseen uusissa ja erilaisissa olosuhteissa sekä syy-seuraussuhteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Nämä tavoitteet sopivat korkea-asteelle ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Tätä on odotettu! Oppaan myötä julkaistiin myös myyjänvastuupolku, joka huomioi myyntiprosessin kokonaisuuden.

Osaamista tukeva materiaalimme perustuu oppaan myyjänvastuupolkuun. Myyjänvastuupolku auttaa hahmottamaan myyntiprosessin kokonaisuutena, jossa tunnistetaan vastuullisen ja luottamuksellisen kuluttajasuhteen merkitys yritystoiminnalle.

Käy tutustumassa verkkosivujemme uusimpaan tulokkaaseen! Otamme mielellämme vastaan kehitysideoita uuteen aineistoomme liittyen – voit kommentoida alle ajatuksiasi opettajan oppaasta tai myyjänvastuupolusta.