Harjoittelijana KKV:n oppimisen tiimissä

Ei kommentteja

Aloitin tammikuussa harjoittelijana Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) oppimisen tiimissä. Sain valita, haluanko työskennellä viitenä päivänä viikossa kolmen kuukauden ajan vai kolmena päivänä viikossa viiden kuukauden ajan. Valitsin jälkimmäisen toteutustavan ja se on toiminut opintojeni ohessa äärimmäisen sujuvasti!

Millaista on aloittaa työnteko KKV:n oppimisen tiimissä?

Työni KKV:ssa alkoi kattavalla perehdytyksellä. Huomasin heti, että virastossa arvostetaan harjoittelijoita ja heidät otetaan vastaan vähintäänkin yhtä hyvillä mielin kuin kaikki muutkin työntekijät. Työtehtävät olivat alusta alkaen äärimmäisen kiinnostavia ja monipuolisia, ja minulle uskottu vastuu motivoi työskentelemään vielä entistäkin ahkerammin. Työ on vaativaa, mutta kattava perehdytys ja avuliaat työkaverit mahdollistavat oman asiantuntijuuden kehittymisen.

Oppimisen tiimi kehittää kuluttajaosaamiseen liittyviä aineistoja tutkimustiedon ja kansainvälisten suositusten pohjalta. Perinteisesti aineistoja on tehty vastaamaan peruskoulujen tarpeisiin, mutta viimeisen vuoden aikana aineistoja on laadittu myös toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Aineistojen tuottamisen lisäksi oppimisen tiimi ylläpitää omia viestintäkanaviaan sekä tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Mitä harjoittelijan työnkuvaan kuuluu?

Oppimisen tiimin harjoittelijana työtehtäviini kuuluvat niin verkostoyhteistyö kuin kuluttajakasvattajien tukemiseen liittyvät toiminnotkin. Verkostoyhteistyö pitää sisällään tilaisuuksien ja kurssien suunnittelua yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi harjoittelijat voivat päästä osallistumaan kokouksiin, joihin pääsy on tyypillisesti rajattu asiantuntijoille.

Kuluttajakasvattajien toiminnan tukeminen on omalta osaltani tarkoittanut ajantasaisten ohjeistusten ja oppimistehtävien suunnittelua verkkosivuillemme. On tärkeää muistaa, että KKV:n laatima opettajien tukimateriaali perustuu aina tutkittuun tietoon sekä kansainvälisiin ohjeistuksiin ja strategioihin, minkä vuoksi itsekin tutustuin niihin jo harjoitteluni ensimmäisinä päivinä.

Harjoittelija pääsee siis osallistumaan niin verkkosivujen muokkaamiseen, opettajien tukiaineiston laatimiseen, blogikirjoittamiseen kuin viestinnän tehtäviinkin. Näiden lisäksi harjoittelija pääsee mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä osallistumaan verkostotapaamisiin. Työnkuva on siis hyvin laaja, eikä kaikkea tarvitse osata etukäteen – tärkeämpää on oma kiinnostuneisuus ja motivaatio käsiteltäviä aiheita kohtaan.

Voin vilpittömästi suositella harjoittelua KKV:n oppimisen tiimissä. Kuten aiemmin mainitsin, työ on haastavaa, mutta työtoverit perehdyttävät ja auttavat, joten tässä työssä saat varmasti kehittää osaamistasi. Kurkkaa täältä ja täältä millaista vahvistusta KKV:n oppimisen tiimi etsii tällä hetkellä!