Taloudenhallinnan materiaalit yhden luukun periaatteella

Ei kommentteja

Talousosaaminen on kansalaistaito, jonka on oltava riittävällä tasolla läpi koko yhteiskunnan, nuorista vanhuksiin. Talousosaaminen liittyy oman elämän hallintaan, toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä ja jopa eloonjäämiseen ja elämänsuojeluun. Talousosaamisen kehittyminen on elämänmittainen polku, mutta tärkeimmät siemenet tälle polulle kylvetään nuoruudessa. Nuoret saavat talousoppinsa pääasiassa omasta kodistaan. Tämä asettaa nuoret hyvin eriarvoiseen asemaan, sillä vanhempien valmiudet opastaa lapsiaan talousasioissa vaihtelevat suuresti.

Nuoren sosioekonominen tausta vaikuttaa talousosaamiseen

Suomi osallistui tuoreimmassa PISA-tutkimuksessa ensimmäistä kertaa tutkimuksen talousosioon. Tulokset osoittivat suomalaisten nuorten talousosaamisen olevan hyvällä tasolla kansainvälisesti vertailtuna. Suomen pistemäärä oli 20 maan joukossa Viron jälkeen toiseksi korkein. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että oppilaan sosioekonomisen taustan vaikutus talousosaamiseen oli Suomessa toiseksi suurinta tutkimukseen osallistuneista maista. Tämä näkyi erityisesti alimpaan sosioekonomiseen neljännekseen kuuluvien oppilaiden heikkona osaamisena ja ylimpään neljännekseen kuuluvien oppilaiden vahvana osaamisena. Osaaminen on siis vahvasti polarisoitunut. Tätä taustaa vasten opettajilla ja muilla nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli olla tasoittamassa näitä eroja, jotka ovat peräisin nuorten erilaisista taustoista.

Tukimateriaalia nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille

Raha-asioista puhuminen koetaan usein vaikeaksi eivätkä nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset useimmiten ole talousasioiden erityisosaajia. Tästä syystä he kaipaavat avukseen materiaalia, jotta pystyvät tukemaan nuoria omaan taloudenhallintaan liittyvissä asioissa. Suomesta löytyy suuri määrä erilaisia toimijoita, esimerkiksi järjestöjä, yrityksiä ja finanssialan sekä julkishallinnon toimijoita, jotka ovat tehneet omaan taloudenhallintaan liittyviä materiaaleja. Tätä materiaalia on siis verkossa paljon, mutta se on hajallaan ja osin vaikeasti löydettävissä.

Suomen Setlementtiliiton Mun talous -toiminta on koonnut verkkosivuilleen sähköiseen materiaalipankkiin kaiken verkosta löytyvän suomenkielisen omaan taloudenhallintaan liittyvän materiaalin jäsennellysti eri otsikoiden alle. Löydät materiaalipankista esimerkiksi oppaita, laskureita, taloudenhallinnan välineitä, oppimateriaaleja, työpajoja, oppimispelejä, testejä ja tietovisoja. Esimerkkinä mainitsen oman materiaalimme, nuorille suunnatun Puhu rahasta -tehtäväkirjan, jota jo käytetään monessa koulussa ja oppilaitoksessa opetuksen tukimateriaalina.

Sähköisessä materiaalipankissa on jokaisen materiaalin kohdalla lyhyesti kerrottu materiaalin sisältö. Otsikon linkistä pääsee sivustolle, jossa alkuperäinen materiaali sijaitsee. Materiaalipankki on vapaasti kaikkien käytettävissä. Otamme mielellämme vinkkejä sieltä puuttuvista materiaaleista.


Kirjoittaja:
Ville Kujanpää työskentelee kehittämissuunnittelijana Suomen Setlementtiliiton Mun talous -toiminnassa. Hänen mielestään talousosaaminen on yksi keskeinen nuorten syrjäytymisen ehkäisijä.