Sosioemotionaalisilla taidoilla epävarmuutta vastaan  

Ei kommentteja

Mikä auttaa meitä sietämään epävarmuutta? Miten säilyttää tyyneys ja kasvattaa stressinsietokykyä? Pandemia osoittaa, miten tärkeää on yksilöiden ja yhteiskunnan kyky vastata odottamattomiin riskeihin. Meidän on ennakoitava ja oltava valmiina nopeaan toimintaan vajavaisenkin tiedon pohjalta. Tarvitsemme sosioemotionaalisia taitoja, jotka auttavat meitä havaitsemaan ja käsittelemään tunteita ja omaa toimintaamme. Sosioemotionaalisia taitoja voi opettaa ja oppia.

Aloitamme syyslukukauden opetus- ja kasvatustyön epävarmoissa tunnelmissa. Kevät loi ennennäkemättömän ja suunnittelemattoman kokeilun etäopetuksesta ja digitaalisuudesta. Samalla se laittaa pohtimaan, mitä taitoja yhteiskunnassamme tarvitaan. 

Kestävän kehityksen yhteydessä on puhuttu paljon sosioemotionaalisista taidoista ja niiden kehittämisen merkityksestä, kun tähdätään kulutuksen muutokseen. Hiljattain julkaistu  UNESCO:n selvitys osoittaa, että maailmanlaajuisesti opetus keskittyy tietopainotteiseen opetukseen sosioemotionaalisen opetuksen kustannuksella. Kuitenkin juuri tunnetaitojen, käyttäytymisen ja toiminnan itseohjautuvuuden oppiminen on meille välttämätöntä.

Sosioemotionaalisten taitojen avulla meillä on paremmat valmiudet

  • selviytyä muutoksissa
  • luoda ja ylläpitää myönteisiä ihmissuhteita
  • tehdä vastuullisia päätöksiä
  • tehdä yhteistyötä
  • ratkaista haastavia päätöksentekotilanteita
  • asettaa myönteisiä päämääriä ja saavuttaa tavoitteita

Sosioemotionaalisten taitojen avulla ymmärrämme paremmin ihmisille tyypillisiä kognitiivisia vinoumia omassa ajattelussamme ja pystymme suojautumaan yksinkertaistetuilta vastauksilta, valeuutisilta, salaliittoteorioilta ja harhaanjohtavalta mainonnalta.

Kyse on elämässä pärjäämisestä

Sosioemotionaalisia selviytymistaitoja kehittäviä oppimistilanteita on erityisesti taito- ja taideaineissa ja erilaisissa prosessina etenevissä draamaharjoituksissa. Hyvän oppimistilanteen voi rakentaa myös sellaisten ongelmanratkaisustrategioiden kehittämisen yhteydessä, joissa tähdätään yhteistä etua ajavaan tavoitteeseen. Kuluttajan oikeuksien aihepiirissä yhdistyvät arjenhallinnan taidot, talouskasvatus, terveyskasvatus ja kestävään kehitykseen tähtäävän kasvatuksen päämäärät. Opetussuunnitelman perusteissa nämä löytyvät monien laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

Opetuksessa kannattaa siis tietopainotteisen sisällön ohessa pyrkiä kehittämään oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja. Kyse on kasvatuksesta ja elämässä pärjäämisestä. Opetus tarvitsee rinnalleen aina ajatuksen kasvusta, kehittymisestä ja kasvatuksesta ja se on paljon enemmän kuin pelkkä tietäminen.

Olemme tehneet kevään ja kesän aikana opettajille materiaalia, joka toivottavasti auttaa teitä toteuttamaan tärkeää kasvatustyötä niin verkossa kuin perinteisestikin. Ostopolkumallin tarkoitus on voimaannuttaa oppijaa ja auttaa toiminnan ohjauksessa. Opettajan materiaali auttaa valitsemaan sopivaa aineistoa.

Oppijoiden suojaamiseksi kaupalliselta vaikuttamiselta KKV on uudistamassa yrityksille annettuja ohjeita. Ohjeiden myötä opetuksen kautta tapahtuvan vaikuttamisen paine toivottavasti vähenee kouluissa. Voit kommentoida ohjetta 18.9. saakka.

Hyvää lukuvuoden alkua kaikille koulutyön ja opetuksen parissa toimiville!