Tutkimassa opettajien Ostopolku-opetusmateriaalin käyttökokemuksia

Ei kommentteja

Tulevana kotitalousopettajana minua kiinnostaa kuluttajakasvatuksen osa-alueet ja se, miten opetuksessa näkyy kotitalouden sisältöalue Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Aloin pohtimaan opintojeni pro gradu -työn aihetta kuluttajakasvatukseen liittyen. Oltuani yhteydessä Taina Mäntylään Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, innostuin keskustelujen jälkeen Ostopolku -opetusmateriaalista tutkimusaiheena.

Ostopolkumallissa on esillä koko ostamisen kaari, lähtien tiedonhankinnasta ja mainonnasta aina tuotteen hävittämiseen tai jatkokäyttämiseen. Ostopolku -opetusmateriaalissa on Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa -sisältöaluetta tukevia harjoituksia ja opettajan opas auttaa opettajaa käyttämään niitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteutti yhdessä Nuorten Akatemian kanssa Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -täydennyskoulutuksen kotitalouden ja yhteiskuntaopin opettajille. Koulutus järjestettiin vuosina 2018-2019 ja sen rahoittajana toimi Opetushallitus. Koulutuksen kolme teemaa olivat nuoret kuluttajina, kuluttajaksi kasvaminen ja kestävä kuluttajuus.

Opettaja – vastaa kyselyyn Ostopolusta!

Koulutuspäivän yhteen teemaan sisältyi Ostopolku -opetusmateriaali. Opettajat pääsivät osallistumaan opetusmateriaalin kehittämiseen. Verkkosivuja kehitettiin koulutuksessa käytetyn materiaalin ja opettajilta saatujen kommenttien pohjalta.

Lähden pro gradu- työssäni tutkimaan, minkälaisia käyttökokemuksia opettajilla on Ostopolku -opetusmateriaalista.

Toivon, että mahdollisimman moni Ostopolku -opetusmateriaalia käyttänyt opettaja haluaa vastata kyselyyni. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa opettajilta muun muassa siitä, miten opetusmateriaalia opetuksessa käytetään ja minkälaisia mahdollisia haasteita sen käytössä on ilmennyt. Kyselyn vastausten pohjalta opetusmateriaalia voidaan kehittää edelleen. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia ja kyselyyn voi vastata sähköisen lomakkeen kautta. Pääset vastaamaan kyselyyn täältä. Vastausaikaa on 30.9.2020 saakka.

Olen innoissani, että pääsen tekemään opintojen viimeisen työni itseäni kiinnostavan aiheen parissa, joka toteutetaan yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. 


Kirjoittaja:
Marjo Leimio opiskelee viidettä vuotta Helsingin yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, kotitalousopettajan opintosuunnassa.