Mukana muutoksessa – havaintoja kuluttajataitojen opettamisesta

Ei kommentteja

Olen Valpuri Kurppa ja aloitin KKV:n oppimisen palveluissa asiantuntijana syyskuun alussa. Olen koulutukseltani kotitalousopettaja, mutta tehnyt jo useamman vuoden töitä Opetushallituksessa kehittämistehtävissä sekä työskennellyt yksityisellä puolella koulutusalan innovaatioiden parissa. Viisi vuotta sitten tein lyhyen vuorotteluvapaan sijaisuuden täällä KKV:ssa ja siksi  minusta on  nyt innostavaa ja kiehtovaa kelata nauhoja taaksepäin ja pohtia, kuinka paljon kuluttajakasvatuksen tarve on muuttunut ja miten osaamiseen liittyvät asiat ovat kehittyneet näiden vuosien aikana.

Maailma, jossa elämme, muuttuu jatkuvasti. Miltei jokaisesta perheestä löytyy älylaitteita myös lapsilta, ja hoidamme entistä enemmän arkisia asioitamme verkkokaupassa. Nämä muutokset haastavat yhteiskuntaa uudenlaisella sekä kuluttajan että yrityselämän osaamisella, johon opetuksella ja koulutuksella pyritään vastaamaan. Nykyään – yksittäisiin tietoihin ja taitoihin keskittymisen sijaan – kuluttajaosaamisen tarve ja kokonaisuuden hallinta nähdään osana laajempaa ekosysteemiä.

KKV:ssa ei enää tueta pelkästään yleissivistävän koulutuksen opettajaa ja siitä mitä kouluissa pitäisi lapsille ja nuorille kuluttajataidoista opettaa erityisesti kotitalous- tai yhteiskuntaopin tunneilla.

Nyt tarkastelemme kuluttajaosaamista elinikäisen oppimisen silmälaseilla palvellen oppimisen asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta aina ammatilliseen ja korkea-asteeseen.

Toimivat markkinat tarvitsevat osaavia kuluttajia ja elinkeinoharjoittajia, jotka tietävät ja osaavat omat kuluttajaoikeutensa.

Polkuajattelu tuo askel askeleelta kuluttajaosaamista tutuksi

Arjenhallinnan valmiuksia ei synny opettelemalla teoriaa tai taitoja yhdestä näkökulmasta kerrallaan kuten aiemmin ehkä ajateltiin. Tarvitaan opetusta, joka kehittää systeemistä ja kriittistä ajattelua ja tätä tukemaan on kehitetty ostopolku ja myyjänvastuupolku. Nämä kaksi polkua ovat opetustapoja, joiden avulla tarjotaan kokonaiskuvaa niistä tiedoista ja taidoista, joita niin ostajan kuin myyjän tulee hallita ostaessa ja myytäessä.

Näitä kahta polkua syvennetään jatkuvasti yhteiskehittäen niiden kanssa, joille materiaalit ovat tarkoitettu. Erityisen mielenkiintoista on äskettäin aloitettu yhteistyö korkeakoulujen kanssa, jossa opiskelijat oikeusmuotoilevat keskeisiä haasteita ja ongelmia, joita edellä mainituilla poluilla on kohdattu.  Yhteiskehittäminen opiskelijoiden kanssa tuo meille KKV:n oppimisen palveluihin uudenlaista toimintatapaa, jossa saamme heittäytyä, sillä ratkaisu ei ole ennakkoon selvillä. Parhaimmillaan saamme hienoja ratkaisuja oppimisen tueksi, joita viraston pöydän ääressä emme olisi tulleet ajatelleeksi.

Kehittävänä ja kokeilevana opettajana olen innoissani, mitä eri projekteissa saadaan aikaiseksi tulevien kuukausien aikana – kerromme tästä varmasti myös teille lisää syksyn aikana!

Viisi vuotta sitten käynnistimme Kuka kasv@ttaa ketä? -blogin. Sittemmin siitä on kasvamassa some-kanavineen kokonainen ”tuoteperhe”, jossa tutkitaan moninäkökulmaisesti kuluttajan maailmaa blogin lisäksi eri somekanavilla. On mahtavaa nähdä kuinka suuri lukijajoukko eri kanaviimme ovat löytäneet ja saamme jakaa kanssanne tärkeitä kuluttajaosaamisen näkökulmia.

Mukavaa alkusyksyä Kulman lukijoille!


Kirjoittaja:
Valpuri Kurppa aloitti asiantuntijana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa syyskuussa 2020. Valpuri on kuluttajataitojen oppimisen edistäjä, jonka tehtävänä on seurata ajankohtaisia kuluttajuuteen liittyviä ilmiöitä ja kertoa kasvatukseen liittyvistä kuluttajahaasteista ja mahdollisuuksista.