Myyjänvastuupolku suurennuslasin alla

Ei kommentteja

Myyjän vastuuseen liittyvän asiantuntemuksen tarve on kasvanut hurjasti ammatillisessa ja korkea-asteen opetuksessa viime vuosina. KKV:n Oppimisen palvelut yhteistyössä ammattikorkeakoulu Laurean kanssa vastaavat tähän tarpeeseen.

Laurea ammattikoulun oikeusmuotoilun opiskelijat tarttuivat KKV:n kehittämään Myyjänvastuupolkuun uudella otteella. Opiskelijat kehittävät Myyjänvastuupolkua muotoillen. Muotoilun ideana on se, ettei ratkaisuja tiedetä etukäteen, vaan erilaisia aihioita rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja heidän käyttökokemusten pohjalta. KKV:n oppimisen tiimi on innoissaan yhteiskehittämässä ja kokeilemassa uusia menetelmiä opiskelijoiden kanssa – vaatii epämukavuuden sietämistä, kun ratkaisut eivät ole tiedossa kehittämistyön alussa.

Kysyimme oikeusmuotoilun kurssin vetäjältä, yliopettaja Jukka Linnalta ajatuksia siitä minkälaisia mahdollisuuksia viranomaisilla ja korkeakouluilla on käyttää yhteistyössä oikeusmuotoilun keinoja.

 Mitä on oikeusmuotoilu ja missä sitä käytetään?

”Oikeudelliset käytännöt ja tekstit – lait, viranomaispäätökset, sopimukset – ovat mutkikkaita ja usein vaikeasti käsitettäviä.  Oikeusmuotoilussa mietimme, millaista ennustettavan ja tarkoituksenmukaisen oikeuden tulisi olla.  Kattavina teemoina ovat reiluus, ymmärrettävyys ja saavutettavuus.  Välineinä käytämme muun muassa visuaalisuutta ja erilaisia uuden teknologian mahdollistamia ratkaisuja.

Hallinnon kieltä on tehty ymmärrettävämmäksi jo paljon ennen ilmiön nimittämistä oikeusmuotoiluksi. Helposti ymmärrettävä esimerkki oikeusmuotoilusta ovat liikennemerkit. Periaatteet ja käytännöt ovat Legal Design -nimellä levinneet viime vuosikymmenen aikana ympäri maailmaa niin julkishallintoon kuin liike-elämäänkin. Suomalaiset tutkijat ja juristit ovat kunnostautuneet erityisesti sopimusmuotoilussa”, kertoo Laurean oikeusmuotoilukurssin opettaja Jukka Linna.

Käytännössä kaikki ongelmat, joissa on oikeudellinen ulottuvuus sopivat työstettäväksi oikeusmuotoilun menetelmillä. Jukka Linnan mukaan Laurean opetusmallin ytimessä on Learning by Developing eli kehittämällä oppiminen. Todellisten, yhteiskunnallisesti merkittävien ratkaisujen rakentaminen yhdessä viranomaisten kanssa toteuttaa tätä tavoitetta täydellisesti. Erityisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilla on osaamista, työelämäkokemusta ja oikea motivaatio yhteistyöhön.

Toiveena loistavia prototyyppejä

Opiskelijat saivat KKV:ltä kaksi ajankohtaista haastetta liittyen osaamiseen myyjän vastuusta. 

Haaste 1) Verkkokaupan perustajan on vaikea hahmottaa myyjänvastuun kokonaisuutta, minkä vuoksi KKV:n tietoon tulee ongelmia esimerkiksi tarvittavien tietojen antamisessa asiakkaalle, sopimusehdoissa ja asiakaspalvelussa. Miten Myyjänvastuupolku vastaisi paremmin tähän haasteeseen liiketoiminnan eri muodoissa?

Haaste 2) Yritysten puutteellinen osaaminen hoitaa reklamaatiotilanteita näkyy asiakassuhteissa kuluttajaongelmina ja aiheuttaa yrityksille mainehaittaa sekä ongelmia säilyttää asiakkuudet. Lisäksi riidat kuluttajien ja yritysten oikeuksista syövät yritysten resursseja varsinaiselta liiketoiminnalta. Miten Myyjänvastuupolku vastaisi haasteisiin reklamaatiokäytänteiden kannalta?

Opiskelijat ovat tarttuneet rivakasti haasteisiin ja ratkaisujen kehittelyyn. He ovat tehneet käyttäjähaastatteluja, havainnointia ja luoneet käyttäjäprofiileja. Parhaassa tapauksessa voi syntyä ratkaisuja, joita ei viraston pöydän ääressä olisi tultu ajatelleeksi.

”Vaikuttavinta on, kun eksyneen ja välillä tuskaisenkin oloisena edennyt opiskelijatiimi lukukauden lopussa esittää oman testatun prototyyppinsä toimeksiantajalle, joka ilmoittaa ottavansa sen heti käyttöön”, kiteyttää Linna muotoilun ja yhteistyön tavoitteista sekä mahdollisuuksista tälle syksylle.

Kerromme lisää Laurean kanssa tehtävästä yhteistyötä ja sen etenemisestä syksyn aikana täällä Kulmassa.