Nuoret tarvitsevat tukea talousosaamiseen – Rahat riittää -hanke vastasi kysyntään

Ei kommentteja

Mitä sinulla tulee ensimmäiseksi mieleen, kun ajattelet nuorten talousosaamista? Ajatteletko ehkä pikavippejä ja maksuhäiriömerkintöjä? Vai sittenkin suomalaisnuorten PISA-menestystä talousosaamisessa?

Huoli nuorten talousosaamisesta on todellinen. Takuusäätiössä nuorten velkaantuminen näkyy takaushakemukissa, joissa hakijoina on ensimmäistä kertaa 2000-luvulla syntyneitä. Maksuhäiriömerkinnöissä korostuvat erityisesti nuoret miehet, vaikka nuorten osalta on näkyvissä myös pientä muutosta parempaan suuntaan.

Samaan aikaan nuoret näyttivät osaamistaan keväällä julkistetuissa PISA-tuloksissa, joissa suomalaisten nuorten talousosaaminen oli vertailun toiseksi parasta kanadalaisten kanssa. Tutkimuksessa testattiin arjen rahataitoja ja selvitettiin nuorten rahankäyttöä ja kulutuskäyttäytymistä.

Talousosaaminen kiinnostaa nuoria

Nuoret ovat kiinnostuneita omasta talousosaamisestaan ja motivoituneita parantamaan sitä. Talous ja nuoret TAT:n Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta vuodelta 2018 selviää, että 76 % kyselyyn vastanneista nuorista halusi parantaa talousosaamistaan. Yli puolet vastaajista koki talousasioiden kiinnostavan itseään. Omaa rahankäyttöään seurasi viikoittain kuitenkin vain 38 % vastanneista nuorista.

Nuoret itse arvioivat oman talousosaamisensa ikätovereitaan paremmaksi. Danske Bankin Oma talous haltuun -kyselytutkimuksessa 34 % haastatelluista nuorista arvioi nuorten taloustaitojen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla. Omat taloustaitonsa jokseenkin hyvällä tasolla oleviksi arvioi 69 % nuorista.

Verkkovalmennus nuorille ja ammattilaisille talousosaamisen vahvistamiseen

Nuorten talousosaaminen näyttää Suomessa kuitenkin polarisoituneen. Myös me Takuusäätiössä olemme huomanneet, että moni nuori tarvitsee tukea talouden ja raha-asioiden hallintaan. Suunnittelimme ja toteutimme verkkovalmennuksen itsenäistyville nuorille, jotka tarvitsevat vielä tukea ja kannustusta omien raha-asioiden hoitamisessa.

Valmennus rakentaa oman rahankäytön pohjaa tarjoamalla perustiedot raha-asioista itsenäistyvälle nuorelle. Valmennuksessa on viisi teemaa: 1) kuluttaminen, 2) omat rahat ja velat, 3) säästäminen, 4) asuminen ja 5) tavoitteet ja unelmat.

Valmennus on suunniteltu niin, että sitä on mahdollista käydä läpi itsenäisesti, ryhmässä tai vaikka näiden yhdistelmänä. Valmennus tarjoaa myös työkaluja ohjaajalle tai opettajalle oman työn tueksi. Valmennus on helppo ottaa käyttöön, eikä vaadi erityisiä valmisteluja tai raha-asioiden syvempää tuntemusta.

Valmennusta voi tehdä yhdessä erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Nuoria kohtaavalle ammattilaiselle valmennus tarjoaa myös erilaisia näkökulmia siihen, miten raha-asioita voisi ottaa nuorten kanssa puheeksi. Valmennuksen läpikäynti kestää noin 2–3 tuntia. Valmennus sisältää välineitä, jotka tukevat rahanhallintaa arjessa myös valmennuksen jälkeen.

Jos olet kiinnostunut pilotoimaan valmennusta tai haluat kuulla lisää, ota yhteyttä: hallitserahojasi@takuusaatio.fi


Kirjoittaja:
Venla Toivonen työskentelee projektisuunnittelijana Takuusäätiön ja Marttaliiton Rahat riittää! -hankkeessa.