Kuluttajuutta opitaan monissa tilanteissa ja ympäristöissä

Ei kommentteja

Olen harjoitteluni aikana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa pohtinut kuluttajataitojen oppimista ja opettamista myös opettajan näkökulmasta. Omat opetettavat aineeni, kotitalous ja yhteiskuntaoppi, mielletäänkin usein juuri niiksi aineiksi, joiden sisällöksi kuluttaja-asiat kuuluvat. Olen kuitenkin havainnoinut, että kuluttajataitoja opitaan huomattavasti laajemmin sekä koulumaailmassa että sen ulkopuolella.

Me opettelemme kaikki jatkuvasti hallitsemaan uusia kuluttajataitoja, kuten eri tapoja maksaa verkko-ostamista ja erilaisia asioinnin alustoja sekä sopimuksia. Myös koulujen opetuksessa tartutaan jatkuvasti ajan ilmiöihin. Kuluttajataitojen oppimisen tavoitteena on se, että oppilaat osaavat toimia taloudellisesti, kestävästi ja oikeutensa tuntevasti toimiessaan kuluttajina ostopolun eri vaiheissa. Kun hankimme ja käytämme tuotteita ja palveluita tarvitsemme monien taitojen yhdistelmää – tarvitaan taloustaitoja, mediataitoja, digitaitoja, arjen hallinnan taitoja, tunnetaitoja, tiedonhaun taitoja.  

Kuluttajuus on ilmiöpohjaisen oppimisen kultakaivos

Mielestäni kuluttajuus ei ole erillinen opeteltava taito. Opetuksessa yhteiskunnallisia, arkisia ja kulttuurillisia aiheita voidaan katsoa kuluttamisen näkökulmista. Kun kotitaloudessa opetellaan ruoan hankintaa, valintojen tekemistä, kodin hoitoa ja kierrätystä, syntyy oppilaille kuluttajaosaamista. Kun yhteiskuntaopissa opetellaan talouden toimintaa sekä oman talouden hallintaa, aktiivista kansalaisuutta ja oikeusasioita, syntyy kuluttajaosaamista. Kun äidinkielessä opetellaan medialukutaitoa, terveystiedossa tunnetaitoja tai matematiikassa prosenttilaskuja, syntyy kuluttajaosaamista. Kuluttajana toimiminen kerää erillisinä opitut asiat yhteen toimintaan, jonka aikana tarvitsee erilaisten taitojen moninaista osaamista.

Tärkeää on, että oppilaille karttuu työkaluja jatkuvasti päivittyvien kuluttajataitojen ylläpitoon.

Opettajaopiskelijana uskon siihen, että kuluttajuutta voidaan oppia osaltaan kaikissa aineissa. Kuluttamista ilmenee lähes kaikessa arjen toiminnassa, ja se onkin erinomainen aihio ilmiöpohjaiselle oppimiselle.

Oppimisen palveluiden ylläpitämä Kulma toimii vinkkaajana ja inspiraation lähteenä. Blogitekstit ja somekanavat nostavat esiin kuluttajuuteen liittyviä aiheita, joista osa on näppärä napata suoraan puheeksi omien oppilaiden kanssa.

Kirjoittaja,

Alina

Vinkkejä kuluttajataitojen oppimiseen ja opetukseen

Ostopolku-malli jäsentää kuluttajaosaamisen hallintaa ja opettamista. Se käsittelee kuluttajan tarvitsemia taitoja jaettuna kuluttamisen eri vaiheisiin. Ostopolun keskiössä on kuluttaja. Kestävyys kantaa kaikkien polun vaiheiden läpi.

Ostajan askeleet konsepti ja testit on suunniteltu kuluttajasisältöjen opettamisen tueksi ostopolku-mallin mukaisesti, erityisesti yhteiskuntaopin ja kotitalouden oppiaineisiin. Ostajan askeleet konsepti sisältää harjoituksia sekä testejä ja niiden arviointiohjeet. Tällä hetkellä Ostajan askeleet -testialustalta löytyy maksutavat-testi ja pian se saa kaveriksi kaupan peruuttamisoikeus aiheisen testin.