Nuoret kuluttajan maailmassa – Mainonta on läsnä kaikkialla

Ei kommentteja

Mediataitoviikolla nuorten mediankäyttö, sosiaalinen media, mainonta ja muut medialukutaidon osa-alueet puhututtavat. Nuorten elämässä media on useilla läsnä päivittäin ja oikein käytettynä teknologia on mahdollistaja, jonka avulla syntyy arjen taitoja, jollaisista aiemmilla vuosikymmenillä syntyneet voivat vain haaveilla. Toisaalta media ja sen tuomat mahdollisuudet haastavat käyttäjäänsä uudenlaisella osaamisella.

Päätimme haastatella nuoria median käyttöön ja mainontaan liittyen. Lapset elävät arjessa, jossa kohtaavat kaupallista viestintää. Lapsille on oikeus saada tietoa ja kulttuuria median välityksellä, mutta heitä ympäröivän median tulee kuitenkin olla lapsen ikäkaudelle ja kehitysvaiheelle sopiva.

Millaisia mainoksia nuorten eri sosiaalisen median kanavissa näkyy?

 ”Mainoksia tulee paljon erilaisia ja niiden sisältö riippuu yleensä siitä mistä olen erityisen kiinnostunut sillä hetkellä. Esimerkiksi valokuvauksesta innostuessani minulle tarjotaan valokuvauskurssia, kun taas kuntoilusta lämmetessäni minulle kerrotaan kuukauden ilmaisesta kuntosalikortista. Somepostauksissa minulla yleensä tulee etenkin pienyrittäjien mainoksia. Mainoksien tuotteet ja palvelut melkein aina onnistuvat olemaan arvojeni mukaisia.” – nuori, 15 v

Mainonnan tunnistaminen sisältyy medialukutaitoon, joka on kykyä lukea ja ymmärtää mediaa, suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Kriittinen medialukutaito painottaa taitoja, joiden avulla ihminen pystyy arvioimaan mediasisältöjä kriittisesti. Näitä taitoja tarvitaan myös mainonnan tunnistamisessa ja tulkinnassa.

Nuoret käyttävät älylaitteita ja somea päivittäin, mutta harva tietää, että kuluttajien tiedoista rakentuu big dataa, eli tietoa, jota kertyy lukuisista eri lähteistä kuten aika- ja paikkatiedoista, navigointipalveluista, verkkosivustojen lokitiedoista, asiakaspalautteesta, arvosteluista sekä sosiaalisen median sisällöstä. Big datan avulla yritykset voivat kohdentaa kuluttajille juuri heitä kiinnostavia mainoksia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Kuva on TET-harjoittelijamme Sonjan tekemä kuva mainonnasta.

Onko nuorten mielestä mainontaa helppo tunnistaa? Tietävätkö nuoret mitä piilomainonta tarkoittaa?

”Piilomainonta on mainontaa, joka tulee epäsuorasti ilman mainonnasta mainitsemista. Piilomainontaa löytyy usein esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kyllä siihen välillä törmää ja ehkä en edes huomaa kaikkia mainoksia” – nuori, 15v

”Piilomainonnassa mainostajan haluama tuote voidaan esimerkiksi varta vasten mainita ohjelmassa tai sitä voidaan kehua paremmaksi kuin muut vastaavat tuotteet. Piilomainontaa esiintyy, vaikka televisiosarjassa tai sanomalehden artikkelissa.” -nuori, 17v

Mainonnan hyviä puolia pohdittaessa nuoret tunnistivat sen, että jotkut mainokset ovat hyödyllisiä ja mainonta herättää ihmisten mielenkiinnon, jonka vuoksi talouskasvu pysyy yllä ja työpaikkojen ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä. Lisäksi mainosten avulla voi löytää kampanjoita tai tapahtumia joiden avulla voi oppia jotakin uutta. Mainonnan huonoja puolia olivat ostohalujen herääminen, turhat ostokset ja rahan kulutus, mutta miltä kaupallisen viestinnän kohtaaminen nuoresta tuntuu?

”Kaupallisen viestinnän kohteena oleminen voi olla vaihtelevasti kivaa tai ärsyttävää. Esimerkiksi on mielenkiintoista huomata mainoksesta uudesta pienyrittäjästä lähistöllä, mutta toisaalta saman mainoksen toisto alkaa aina vähitellen ärsyttämään.” – nuori, 15v

”En ole miettinyt asiaa, mutta yleensä ne ovat ärsyttäviä. ” – nuori, 16v

Kysyttäessä nuorilta mitkä asiat sitten vaikuttavat nuoren ostopäätökseen, vastausten kirjo on suuri mutta käytännönläheinen. Onko tavara hyödyllinen minulle? Paljonko tuote maksaa, entä tarvitsenko sitä?

”Ostopäätökseen vaikuttavat mm. ympäristöystävällisyys, kestävyys ja hinta. Ja tietysti myös miellyttääkö itse tuote/palvelu minua.” – nuori, 17v

Hyödyllisiä linkkejä aiheesta:

Mainonta ja markkinointi (KKV)
Big data: Digisammon takoojat