Opiskelija tutkii – kohteena Ostopolku-opetusmateriaali

Ei kommentteja

Pääsin tekemään kotitalousopettajaopintojeni pro gradu- tutkimuksen yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten opettajat käyttävät Ostopolku-opetusmateriaalia, minkälaisia käyttökokemuksia opettajilla on siitä ja miten opettajat kehittäisivät materiaalia edelleen. Lisäksi halusin selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita opettajat näkevät kuluttajakasvatuksen opetuksessa.

Tutkimukseni osoitti, että osa opettajista oli sitä mieltä, että kuluttajakasvatus mahdollistaa ajassa elämisen, jossa oppilaat saavat itse selvittää hankalia asioita sekä etsiä niihin ratkaisuja. Opettajat näkivät kuluttajakasvatuksen myös mahdollisuutena yhteistyöhön ja ilmiöpohjaisen opettamisen toteuttamiseen. Kuluttajakasvatuksen haasteita olivat puolestaan yleisesti opettajan työhön usein liittyvä ajan puutteen tunne, joka johti opetusmateriaalin karsimiseen ja heikensi tällöin kokonaisuuden hahmottamista.

Tuloksista kävi ilmi, että kyselyyn vastanneet opettajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä Ostopolku-opetusmateriaaliin. Oppilaat olivat aktiivisesti mukana oppitunneilla ja materiaali sopi käytettäväksi sekä kotitalouden että yhteiskuntaopin tunneille, kun aiheen sisällössä oli huomioitu opetettava luokka-aste. Kuluttajakasvatuksen osa-alueiden opettaminen peruskoulussa mahdollistuu monien eri oppiaineiden kautta. Myös laaja-alaisten opintojen tavoitteiden saavuttamiseen kuluttajakasvatus sopii hyvin yhtenä osana.

Opetusmateriaalin kehittämiseen tuli myös ehdotuksia, sillä haasteita sen käytössä koettiin esimerkiksi ajan vähyydessä suhteessa opetusmateriaalin laajuuteen. Tuloksista nousi esiin, että vastaajat kaipaisivat opetusmateriaalia vielä enemmän nuoren omaan elämään liittyväksi. Opettajat toivat myös esiin toiveita erilaisten videoiden ja pienempien tehtävien lisäämisestä materiaaliin. Tähän toiveeseen KKV:n Oppimisen palvelut ovatkin jo tarttuneet esimerkiksi Kulman tärpit (linkki) formaatillaan, jossa julkaistaan viikoittain opetusmateriaalia Ostopolun ja ostajan askeleiden mukaisesti peruskoulunopettajille.

Olen iloinen, että pääsin tekemään pro gradu -tutkielmani ajankohtaisen aiheen parissa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Enpä osannut vielä tammikuussa aavistaa aihetta miettiessäni, minkälainen vuodesta 2020 on tulossa. Koenkin, että aiheestani tuli entistäkin ajankohtaisempi. Digitaalisten välineiden ja menetelmien käyttö lisääntyi viimeistään kevään 2020 poikkeusaikana, kun perusopetus siirtyi etäopetukseen COVID-19 pandemian vuoksi. Ostopolkuun ja Ostajan askeleisiin, pääset tutustumaan täältä.

Voit tutustua tutkimukseen kokonaisuudessaan tästä.

Kirjoittaja:

Marjo Leimio valmistui kotitalousopettajaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, kotitalousopettajan opintosuunnasta.