Kuluttajien oikeuksien päivää kannattaa viettää

Ei kommentteja

Kuluttajan oikeudet käsitteenä otettiin käyttöön jo liki 60 vuotta sitten. Elettiin 1960-lukua hippikulttuuri alkoi kukoistaa maailmalla, Neil Armstrong astui Kuuhun ja naisten työssäkäynti yleistyi Suomessa. Sotien jälkeisessä Suomessa ostokuluttaminen alkoi hiljalleen vilkastua. Yhdysvalloista tulleet vaikutteet muodin, kodinkoneiden ja viihteen saralla rantautuivat television välityksellä myös Suomeen.

Kun vielä 50-luvulla Suomessa pyrittiin ”kuluttamaan kohtuudella”, 60-luvulla elintaso nousi ja Suomikin pääsi länsimaisen kuluttamisen makuun. 70-luvulta alkaen on Suomessa ollut voimassa kuluttajansuojalaki. Kuluttajakauppaan on liittynyt haasteita sen syntyvaiheista alkaen. Huijareita oli jo silloin liikkeellä esimerkiksi ovelta ovelle kaupustelijoiden keskuudessa. Vieläkin samasta ongelmasta kärsitään edelleen niin vanhusten ovilla kuin verkkokaupassakin. Silloinkin asiakas saattoi joutua maksamaan ostoksistaan enemmän, mitä oli sovittu.

Verkkomaailmassa ja palveluyhteiskunnassa kuluttajasopimusten teossa onnistuminen määrittää kuluttajien taloudenpitoa yhä laajemmin ja pitkäkestoisemmin. Kyky käyttää oikeuksiaan kuluttajana on taloustaitojen ytimessä. Kuluttajuus ja siihen kriittisesti suhtautuminen ei myöskään ole mikään uusi asia. Jokainen sukupolvi on katsonut siihen liittyviä ongelmia kriittisesti eri näkökulmista. Yhtä kaikki, kuluttajanoikeudet ovat yhtä tarpeellisia edelleen.

Kuluttajan oikeuksien teesit

USA:n presidentti John F. Kennedy:n julkilausuman ajatukset kuluttajan oikeuksista 15.3.1962 pitivät sisällään neljä teesiä. Oikeus turvallisuuteen tarkoittaa sitä, että palvelut ja tavarat eivät saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa kuluttajalle. Oikeus tietoon kattaa muun muassa sen, etteivät tuotemerkinnät ja mainonta saa johtaa harhaan. Siihen kuuluu myös oikeus saada ymmärrettävää tietoa kaupan eli sopimuksen ehdoista.

Lisäksi Kennedyn teeseihin kuuluivat oikeus vaihtoehtoihin sekä oikeus vaikuttaa. Nämä molemmat edellyttävät valinnan vapautta ja todellisten vaihtoehtojen olemassaoloa, jos kuluttaja haluaa vaikuttaa ostopäätöksin. Esimerkiksi kuluttajien oikeuksien valvojien järjestö ICPEN nostaa huijarikuukauden (Fraud Prevention Month) yhteydessä esiin ajankohtaisia aiheita.

Myöhemmin CI, Consumers International, kuluttajajärjestöjen kansainvälinen liitto, on lisännyt luetteloon vielä neljä vaatimusta:

  • oikeus kohtuulliseen kulutukseen
  • oikeus hyvitykseen
  • oikeus kuluttajakasvatukseen
  • oikeus puhtaaseen ympäristöön.

Ensimmäisen kerran kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää vietettiin 15.3.1983. Päivän tarkoituksena on edistää kuluttajan kahdeksan perusoikeuden toteutumista. Kuluttajan oikeuksien päivä on erityisesti kansalaisjärjestöjen toimintapäivä, jolloin nämä järjestävät erilaisia kampanjoita ja tapahtumia vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan. Vuonna 2021 päivän Consumers International, kuluttajajärjestöjen kansainvälinen liiton teemana on Tackling Plastic Pollution.

Kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä riittää käsiteltäväksi. Kuluttajan oikeuksien toteutumisen ongelmat liittyvät usein verkkokauppaan, kuten peruutusoikeuteen, joka on tämän vuoden Ostajan askeleet testin teemana.

Kuluttajansuoja tutuksi – Kuluttajan oikeuksien viikko 15.-19.3.2021

KKV on suunnitellut opetukseen Ostajan askeleet -opetuspaketin ympärille koostuvan kokonaisen kuluttajan oikeuksien viikon. Julkaisemme KULMA:ssa joka päivä kuluttajan suojaan liittyviä videoita, tehtäviä ja aineistoja opetuskäyttöön sekä itseopiskeltavaksi.

  • Ma 15.3 Kulman tärpissä opitaan maksu- ja toimitustavoista.
  • Ti 16.3 kuullaan nuorten ajatuksia kuluttajanoikeuksista.
  • Ke 17.3 katsotaan videoita: kuluttaja tunne oikeutesi! Eri viranomaisten videoilla ja aineistoilla kuluttajansuojan asiat tutuiksi.
  • To 18.3 ekstra Kulman tärppi opetukseen.
  • Pe 19.3 vietetään Ostajan askeleet päivää! Sukelletaan askeleisiin ja tehdään testi.

Viikon aikana oppilaat pääsevät pohtimaan, minkälaisissa tilanteissa he itse saattavat joutua vaatimaan kuluttajan oikeuksiaan? Samalla syntyy kokonaiskuva omista ostopolusta ja kulutustottumuksista.
Pidetään kiinni kuluttajuuteen liittyvistä oikeuksistamme ja ollaan tietoisia myös vastuistamme. Hyvää kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää!