Kuluttaja tunne oikeutesi – videoilla ja aineistoilla kuluttajansuojan asiat tutuiksi

Ei kommentteja

Kuluttajansuojassa huolehditaan siitä, että kuluttajilla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi ja että yritysten markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käyttämät menettelyt ovat asianmukaisia ja sopimusehdot kohtuullisia. Näitä asioita valvotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV).

KKV:n sivuilta löytyy paljon tietoa kuluttajan oikeuksista. Kuluttajaongelmissa kuluttajaa auttavat KKV:ssa toimivat kuluttajaoikeusneuvojat. Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saat ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kuluttajaoikeusneuvoja voi kertoa muun muassa siitä, mitä voit itse tehdä asian selvittämiseksi. Kuluttajaneuvonta voi myös sovitella kuluttajan ja yrityksen välistä riitaa.

KKV:n yhteydessä toimiva Euroopan kuluttajakeskus voi auttaa sinua. Heiltä saat tietoa rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä, esimerkiksi kun teet ostoksia tai tilaat palveluja Suomen ulkopuolelta muista EU-maista, Norjasta, Islannista tai Britanniasta. Euroopan kuluttajakeskus neuvoo tuotteiden tilaamista, maksamista ja palauttamista koskevissa asioissa ja muissa kaupankäynnin ongelmatilanteissa.

Tarvittaessa Euroopan kuluttajakeskus varoittaa kuluttajaa verkko-ostamiseen liittyvistä sudenkuopista ja epäluotettavista myyjistä, sekä auttaa tarvittaessa löytämään sovintoratkaisun yksittäisessä rajat ylittävän kaupan riidan asteelle edenneessä asiassa. Kannattaa ottaa huomioon, että sovitteluapua Euroopan kuluttajakeskus voi tarjota ainoastaan Suomen ulkopuolella EU-alueella tehdyissä hankinnoissa.

Kuluttajan oikeuksiin liittyvissä asioissa valvovat ja auttavat myös muut viranomaiset

Turvallisuus ja kemikaalivirasto eli TUKES edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. TUKES valvoo ja neuvoo tuoteturvallisuuteen liittyvissä kuluttaja-asioissa:

  • Videolla kerrotaan, vastuustasi kun tilaat elektroniikkaa EU:n ulkopuolelta. Lue lisää täältä.

Ruokavirastolle puolestaan kuuluu elintarvikkeisiin liittyvä valvonta ja neuvonta. Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

  • Videolla kuusi simppeliä ohjetta miten välttyä ruokamyrkytykseltä.

Kuluttajuuteen liittyy vahvasti myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

  • Videolla tietoa ja vastataan esimerkiksi kysymykseen, mistä tietää onko päätynyt huijaussivustolle? Mihin asioihin verkkosivuilla kannattaa kiinnittää huomiota?

Viranomaisten lisäksi kuluttajille antavat neuvontaa monet järjestöt esimerkiksi Kuluttajaliitto, joka tarjoaa tietoa monista kuluttajien oikeuksiin liittyvistä asioista.   

Katsomalla edellä linkitetyt videot voit muodostaa käsitystä siitä, mitä kaikkea kuluttajien oikeuksiin liittyy ja mistä on mahdollista saada tietoa ongelmatilanteissa. Videot sopivat hyvin myös opetuskäyttöön. Eri tahojen Youtube-kanavilta löydät myös lisää videoita.