Matka kestävään yrittäjyyteen alkaa vastuullisesta yrittäjyysopetuksesta

Ei kommentteja

Nuorten kesätyökausi on pian alkamassa. Kesätyöhakemusten sijaan yhä useampi nuori kirjoittaa nyt liiketoimintasuunnitelmaa omaa kesäyritystään varten. Koronapandemian lisäksi ilmiön taustalla vaikuttavat kuntien panostukset nuorten kesäyrittäjyyteen sekä nuorten kasvanut kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyys houkuttaa yhä useampaa nuorta, se tarjoaa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta, testata omaa ideaa ja tienata rahaa.  

Yrittäjyyden valtavirtaistuminen on aiheuttanut kuhinaa myös opettajanhuoneissa. Yrittäjyysopetukseen on panostettu ja oppilaitokset ovat kehittäneet sitä erilaisten kokeilujen ja yhteistyömallien kautta.

Aika ajoin esiin nousee kritiikkiä, että yrittäjyysopetus rohkaisee tarpomaan kohti menestystä yrittäjämäisen asenteen voimin. Riittää kun on hyvä verkostoituja, valmis oppimaan uutta ja rohkea heittäytymään kohti tuntematonta. Kun olen keskustellut yrittäjien kanssa onnistuneesta yrittäjyysopetuksesta, moni yrittäjä peräänkuuluttaa monipuolisempia eväitä talousosaamiseen sekä parempia taitoja yrittäjän käytännön työhön.

Onkin tärkeä varmistaa, että yrittäjyysopetus sisältää riittävän monipuolisen ja konkreettisen osaamisen, jotta matka kohti vastuullista yritystoimintaa voi alkaa.

Vastuullisuudesta puhutaan paljon yrittäjyysopetuksessa. Se nähdään kuitenkin monesti liian pintapuolisesti ja sen ajatellaan olevan synonyymi kiertotaloudelle ja ympäristökysymyksille. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta niiden lisäksi tulisi huomioida ihmisiin ja henkilöstöön liittyvä vastuullisuus sekä talouteen liittyvä vastuullisuus. Taloudellisesta vastuullisuudesta avautuu iso kokonaisuus, mukaan lukien muun muassa kuluttajansuojaan ja myyjän vastuuseen liittyvät sisällöt. Sen merkitys kestävän yrittäjyyden rakentamisessa on kriittinen.

Kesätyöyrittäjää voisi auttaa tarkastuslista, josta hän voisi varmistaa, onko yrittäjyyden vastuullisuuden teemat huomioitu eri näkökulmista ja monipuolisesti. Samalla löytyisi osaamisen kapeikkoja, niitä asioita, joista pitää ottaa selvää ennen kuin kesäyrityksen toiminta voi käynnistyä. Opettajilla puolestaan on tärkeää olla ajantasaista ja monipuolista tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta. Tätä kautta oppilaitoksista ponnistaa Suomeen uusia yrittäjiä, joiden yritystoiminta rakentuu vastuullisuuden periaatteille ja kestävälle pohjalle jo ensimmäisistä yrittäjyyskokeiluista alkaen.

Päivi Ojala

Päivi Ojala työskentelee Suomen Yrittäjissä, jossa hän tuottaa opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta.

Voit tutustua vastuulliseen liiketoimintaan yhdessä oppijoiden kanssa esimerkiksi tämän tehtävän avulla: Yrittäjätarina ja tehtävä: kestävä yrittäjyys ja vastuullisuus – Tralla.fi