KKV:n Oppimisen palvelut mukana siellä, missä ihmisten osaamiseen vaikutetaan

Ei kommentteja

Joko tunnet KKV:n oppimisen palvelut? Oppimisen palvelut ovat tarkoitettu kaikille oppimisen asiantuntijoille, ja palveluilla toteutamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakisääteistä kuluttajakasvatuksen tehtävää. Aiemmin puhuimme koulujen kuluttajakasvatuksesta ja sen tukemisesta. Kuluttajansuojaan liittyvän tiedon ja osaamisen tarve on lisääntynyt ja monimuotoistunut, joten kuluneen vuoden aikana olemme tehneet uudenlaisen palvelukokonaisuuden. Taustoitamme, sovellamme ja autamme oppimaan.

KKV:n verkkosivuilta löydät tietoa ja toimintaohjeita kuluttajille ja yrityksille. Oppimisen palvelut oppimismuotoilee sisällöistä osaamisen kehittymisessä tarvittavaa opetusmateriaalia osaamisvaatimusten, koulutusasteen ja ikäkauden mukaisesti. Opetusmateriaalia voivat hyödyntää koulutusjärjestelmän oppimisen asiantuntijoiden ohella myös yritysten kouluttajat ja itseoppijat.

Kaupankäynnin digitalisaatio muuttaa kuluttajan oikeuksien opettamista

Edistämme kuluttajan oikeuksiin/kuluttajansuojaan liittyvää osaamista uudella tavalla, koska digitalisaatio on muuttanut kaupanteon toimintaympäristön ja uudistanut toimintatapoja. Samanaikaisesti muutoksessa ovat myös oppimisympäristöt ja osaamisen vaatimukset koko yhteiskunnassa. Hyvän arjen ja toimivien markkinoiden edellytys ovat tietoiset kuluttajat ja osaavat yrittäjät. Oppimisen asiantuntijat ovat avainasemassa osaamisen rakentumisessa.

Tarjoamme opetus- ja koulutusalan toimijoille kkv.fi-verkkosivuston, KULMA-blogin ja somekanavat. Kuluttajan oikeuksien oppimiseen liittyen konsultoimme ja yhteiskehitämme yhdessä eri asiantuntijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa. Meille tärkeää on, että saamme käyttäjiltä palautetta ja kehitämme yhdessä opetusmateriaaleja vastaamaan osaamisen tarpeisiin. Jatkossa palvelumme täydentyy oppimisalustalla, joka tekee mahdolliseksi verkko-oppimisen ajanmukaisilla digitaalisilla työkaluilla.

Oppimisen palvelut käyttää materiaaleissaan ja viestinnässään kahta kuluttaja-asioiden oppimista ja opettamista helpottavaa mallia: ostopolkua ja myyjänvastuupolkua. Nämä polut toimivat kuluttajan oikeuksiin liittyvän osaamisen edistämisen perustana. Molemmissa poluissa kaupanteko on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan. Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvät kuluttajansuojan näkökulmat niin myyjän kuin kuluttajankin näkökulmasta.

Taina & Valpuri